Vēstis no www.ESfinanses.lv

02.04.2013.

Publikāciju oriģinālvietnē iespējams izlasīt, skatīt šeit.

JAUNUMI

Apstiprināta EEZ finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” īstenošanas kārtība
27.03.2013
Š.g. 26.martā Ministru kabinetā (MK) apstiprināja Kultūras ministrijas (KM) iesniegto noteikumu projektu „Programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” īstenošanas kārtība”. Šie noteikumi regulē Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas īstenošanu, kas paredz atbalstu Latvijas kultūras mantojuma objektu restaurācijai un saglabāšanai, veicinot to ekonomiskās darbības formu attīstību un dažādošanu, kā arī kultūras apmaiņai un divpusējai sadarbībai.

Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Kultūra”
27.03.2013
Līdz š.g. 24. aprīlim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji var pieteikties radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Kultūra” ietvaros.

Izsludina konkursu valsts atbalstam meža nozares attīstībai 2013.gadā
28.03.2013
Zemkopības ministrija līdz 2013. gada 8. aprīlim izsludina konkursu valsts atbalstam meža nozares attīstībai 2013.gadā. Uz atbalstu attīstības projektu īstenošanai var pieteikties fiziska vai juridiska persona.

Izsludināts atklāts projektu konkurss Eiropas Bēgļu fonda 2013.gada programmas ietvaros
28.03.2013
Iekšlietu ministrija līdz š.g. 26.aprīlim izsludina atklātu projektu konkursu Eiropas Bēgļu fonda 2013.gada programmas ietvaros. Pretendēt uz Fonda finanšu līdzekļiem var Latvijas Republikas tieša vai pastarpināta valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde vai privāto tiesību juridiska persona, kā arī starptautiska organizācija, kas darbojas Fonda atbalstāmajās jomās.

PASĀKUMI

Seminārs par atbalstu daudzdzīvokļu māju siltināšanai
09.04.2013, Rīga
2013. gada 9. aprīlī plkst. 16.00 Siguldā notiks seminārs par atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai, kā arī par kvalitatīvu mājokļu renovāciju. Tajā tiek aicināti piedalīties daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, renovācijas projektu īstenotāji un citi interesenti. Aicinam intersentus līdz 8.aprīlim pieteikt dalību seminārā, aizpildot reģistrācijas anketu internetā.

Informatīvais seminārs par „Vidzemes kultūras programmas 2013” projektu pieteikumu sagatavošanu
03.04.2013, Alūksnes novads
Vidzemes plānošanas reģions 2013. gada 3. aprīlī plkst. 10:30, Alūksnes pilsētas Tautas namā, Brūža ielā 7, rīko informatīvu semināru par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” finansētās Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas „Vidzemes kultūras programmas 2013” projektu pieteikumu sagatavošanu.

Informatīvais seminārs “Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” 4.atbalsta darbība “Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi””
04.04.2013, Rīga
2013. gada 4. aprīlī no plkst. 11:00 – 14:00 ES Mājas 2. stāva konferenču zālē (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) notiks bezmaksas informatīvais seminārs “Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” 4.atbalsta darbība “Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi””. Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkts aicina nevalstiskās organizācijas, politiski represēto apvienības, valsts un pašvaldību iestādes, upuru ģimeņu asociācijas, memoriālus, muzejus, vietējās un reģionālās iestādes, federācijas, zinātniski pētnieciskos centrus, pētniecības institūtus, ar brīvprātīgo darbu saistītās organizācijas un citus interesentus piedalīties seminārā, līdz 2.aprīļa plkst. 17:00 aizpildot pieteikuma anketu internetā.

Seminārs par jauniešu apmaiņas un jauniešu iniciatīvas projektu iesniegumu (e-formu) aizpildīšanu
05.04.2013, Rīga
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina uz informatīvu semināru 2013. gada 5. aprīlī par jauniešu apmaiņas un jauniešu iniciatīvas projektu iesniegumu (e-formu) aizpildīšanu Eiropas Savienības programmā „Jaunatne darbībā”. Seminārs notiks Eiropas Savienības mājā, 2. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, sākums plkst. 11:00 – par jauniešu apmaiņas projektiem, plkst. 13:30 – par jauniešu iniciatīvas projektiem. Semināram var pieteikties līdz 2013. gada 3. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu JSPA mājaslapā.

Seminārs par ES fondu projektu īstenošanas pārkāpumu tiesiskajām sekām
12.04.2013, Rīga
2013.gada 12.aprīlī plkst. 9:00 viesnīcas „Radisson Blu Hotel Latvija” konferenču zālē „Beta 2” (Elizabetes ielā 55, Rīgā) Valsts kanceleja organizē semināru “Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas pārkāpumu tiesiskās sekas”. Semināra mērķa auditorija – galvenokārt pašvaldību un nevalstisku organizāciju pārstāvji. Pieteikumus lūdzam iesūtīt līdz 2013.gada 9.aprīlim, aizpildot anketu internetā.

EuroMed sadarbības forums – vieta un laiks, lai paskatītos plašāk!
19.04.2013, Rīga
Š.g. 19. aprīlī no plkst. 11:30 līdz 19:30 „Zirgu pastā” (Rīgā, Dzirnavu iela 46) notiks “EuroMed sadarbības forumu”. Forums mērķis ir sniegt dalībniekiem ieskatu Latvijas un Vidusjūras reģiona sadarbībā kopumā, kā arī informēt par iespējām sadarboties jaunatnes darba jomā. Pieteikšanās: līdz 7. aprīlim!

Informatīvais bezmaksas seminārs “Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” (2007- 2013) piedāvātās iespējas pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām”
23.04.2013, Rīga
2013.gada 23.aprīlī no plkst. 11:00 – 15:00 ES Mājas 2. stāva konferenču zālē (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkts aicina pašvaldību un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjus piedalīties praktiski informatīvā seminārā „Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” (2007-2013) piedāvātās iespējas pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām”. Lai piedalītos šajā seminārā, līdz 19.aprīļa plkst. 17:00 sūtiet pieteikumu, aizpildot anketu: http://goo.gl/zviSK, vai sazinieties ar Andreju Lukinu: e-pasts andrejs.lukins@km.gov.lv vai pa tālruni 67330289.

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Latgalē – Daugavpils (65423801)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

Pēdējās izmaiņas: 02.04.2013.