Projekta dalībnieki iepazīst latviešu tautas tradīcijas un amatniekus

02.04.2013.

Biedrība „Baltā māja”


2013. gada 26. martā

Biedrības “Baltā māja” ieviestā    Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā.” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ietvaros tā dalībnieki Latgales reģionā piecās  darbības vietās- Ludzā, Rēzeknē, Preiļos,  Līvānos un Daugavpils novada Visķu pagastā, integrācijas kursa ietvaros labāk iepazīst Latviju, tās vēsturi un tradīcijas.

Projekts tika uzsākts ar latviešu valodas apmācībām, kas nu jau vairākus mēnešus notiek regulāri. Latviešu valodas apmācības ir viena no projekta galvenajām aktivitātēm un šajās apmācībās projekta dalībnieki- Trešo valstu valstspiederīgie, kuri ieradušies pēdējo piecu gadu laikā vai legāli uzturas Latvijas Republikā vairāk nekā piecus gadus- piedalās ļoti apzinīgi. Cittautieši atzīst, ka tieši valsts valodas zināšanas ir galvenais un noteicošais, lai varētu sekmīgi iekļauties vietējā sabiedrībā.

Tikpat aizrautīgi projekta dalībnieki apmeklē otru projekta piedāvājumu- iespēju integrācijas kursa ietvaros labāk iepazīt Latviju. Pieredzējušu pedagogu: Sandras Kivlenieces (Līvānos), Intas Trukšānes (Ludzā), Annites Petkunes (Višķos), Inas Kravales ( Rēzeknē) un  Lolitas Adamovičas  (Preiļos) vadībā projekta dalībnieki nodarbībās uzzina noderīgu un savai ikdienai nepieciešamu informāciju par Latviju, tās vēsturi, cilvēkiem, pilsētām, dabu, mākslu un citiem jautājumiem. Integrācijas kursa programma ir ļoti daudzveidīga. Tā ietver ne vien apmācības klasē, bet projekts ir paredzējis arī iespēju dalībnieiem tiešā veidā piedalīties pasākumos un apmeklēt kultūras pasākumus. Projekta dalībnieki no Ludzas apmeklēja teātra izrādi „Naudas koks” un  līvānieši izrādi „Ekstrasensa cīņa”.

Ar lielu interesi dalībnieki piedalās tematiskajos pasākumos, kas notiek kopā ar latviski runājošiem dalībniekiem un kuru organizēšanā palīdz projekta brīvprātīgie. Izrādās, ka vislielākajā cieņā Latgalē ir amatnieki, īpaši keramiķi. Dalībnieki no Ludzas piedalījās pasākumā „Amatniecības tradīcijas Ludzā”, kas tika noorganizēts sadarbībā ar biedrību “Ludzas amatnieku centrs”, kur iepazinās gan ar vērpšanu, gan aušanu,gan darbojās ar māliem. Dalībnieki no Višķiem piedalījās interesantā nodarbībā, ko vadīja keramiķis Valdis Grebežs, bet preiliešus darboties ar mālu mācīja keramiķs Raivo Andersons. Savukārt līvānieši pavasara  ieskaņās veidoja floristikas darbus un iepazinās ar Lieldienu sagaidīšanas tradīcijām. Rēzeknieši savas skolotājas vadībā apmeklēja  „Zeimuļi”- jauno Austrumlatvijas  radošo pakalpojumu centru, lai iepazītos ar  visām tā piedāvātajām iespējām.

Projekta aktivitātes turpinās. Aprīlī sekos sabiedriskās diskusijas par integrācijas jautājumiem, būs vēl jauni interesanti tematiskie pasākumi. Tāpat arī projekta dalībnieki raudzīsies uz savu apkārtni un cilvēkiem sev līdzās caur fotoobjektīvu, lai visi kopā izveidotu ceļojošo fotoizstādi „Latvija, kādu to redzu es”. Projekta darba grupa ir gandarīta, ka visi projekta dalībnieki- 100 Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji, ir aktīvi un  augsti novērtē  iespēju iegūt zināšanas, kas tiem  palīdzēs  veiksmīgāk iekļauties vietējā sabiedrībā.  Tieši tāds ir projekta un  Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada programmas mērķis.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par Fonda programmām un darbību: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm

Projekta finansējums: Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%

Šis informatīvais materiāls  ir veidots  ar Eiropas Trešo valstu valstspiedrīgo integrācijas fonda atbalstu. Par informatīvā materiāla  saturu atbild biedrība „Baltā māja”.


PROJEKTU (LĪDZ)FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.