LIELĀ TALKA 2013. GADA 27. APRĪLĪ VISĀ LATVIJĀ un Preiļu novadā

27.04.2013.

LIELĀ TALKA 2013. GADA 27. APRĪLĪ VISĀ LATVIJĀ – WWW.TALKAS.LV  

Aicinām piedalīties pilsētas sakopšanā 

Arī šī gada pavasarī Preiļu novada dome un SIA „Preiļu saimnieks” aicina iestādes, uzņēmumus un novada iedzīvotājus piedalīties pilsētas teritorijas sakopšanā. Vienosimies kopīgā mērķi un darbos, kopjot novada teritorijas, lai gala rezultāts priecētu ne tikai vietējo iedzīvotāju, bet arī iebraucēju acis. 

Šī gada Lielajā Talkā akcents tiek vērsts arī uz pagalmu un mājas pieguļošās teritorijas sakopšanu, kur mēs un mūsu bērni pavadām dzīves lielāko daļu, tāpēc aicinām nebūt kūtriem un sākt tieši ar sava pagalma sakopšanu. 

Lai pieteiktu savu dalību, vienotos un saskaņotu talkošanas vietu un talkot gribētāju skaitu, lūdzam līdz 22.aprīlim (ieskaitot) sazināties ar SIA „Preiļu saimnieks” labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas vadītāju Zentu Igolnieci, t.26438147. 

Lai skaista un gandarījumu pilna talkošanas diena, kuras laikā mēs paši brīvprātīgi padarām skaistāku un pilnvērtīgāku savu apkārtni!

 

Nāc uz Lielo Talku 27. aprīlī!

Preiļu novada dome un SIA „Preiļu saimnieks” aicina visus Preiļu novada iedzīvotājus, domes iestādes un struktūrvienības, valsts iestādes un uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas un visus, visus novada iedzīvotājus 27. aprīlī piedalīties Lielajā Talkā! Lielā Talka norisināsies vienlaicīgi visā Latvijā, ar mērķi, lai 2018. gadā, kad apritēs valsts simtgade, Latvija būtu tīrākā valsts pasaulē.

Lielās Talkas norise

Kā ierasts, talkas notiks gan pilsētā, gan pagastu centros, tādēļ talcinieki aicināti izvēlēties sev izdevīgāko talkošanas vietu.

Taču ikviens brīvprātīgais talkotājs, iestāde, organizācija, uzņēmums, var rīkot savu talku kādas sabiedriskas vietas sakopšanai, to reģistrējot mājaslapā http://www.talkas.lv. Ja vēlas talkot pašu izvēlētā vietā, tad jāizvēlas atbildīgā persona, kas attiecīgajā teritorijā organizē talku un nodrošina savus talciniekus ar atkritumu maisiem, kurus varēs saņemt pie Lielās Talkas novada koordinatoriem.

Lielās Talkas koordinatore Zenta Igolniece talkotāju grupu vadītājus pirms Lielās Talkas dienas aicina pieteikt savas izvēlētās talkošanas vietas, lai saņemtu atkritumu maisus un vienotos par atkritumu izvešanu. Atkritumu maisi, kas šogad ir brūnā vai salātzaļā krāsā. Talkas maisi ir paredzēti plastmasas un citiem atkritumiem, tajos nav jāmet lapas vai zari. Talcinieki tiks nodrošināti ar darba cimdiem, bet līdzi jāņem savi darbarīki (grābekļi, slotas u.c.).

Pirms došanās talkot, talciniekiem ieteicams iepazīties ar talkas instrukciju mājaslapā http://www.talkas.lv.

Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu tāpat kā iepriekšējos gados būs atbildīgs uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks”, kas savāktos atkritumus izvedīs arī no talkošanas vietām novada pagastos.

Lielās Talkas koordinatori Preiļu novadā ir SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece, tel. 26438147, un Preiļu novada domes Tehniskās daļas speciālists Anatolijs Petrovs, tel. 29192663.

„Tīra Latvija sākas Tavā galvā!”

Lielajā Talkā Preiļos aktīvi piedalās ne tikai individuālie talkotāji, bet arī iestādes, organizācijas un uzņēmumi. Šogad Lielās Talkas sauklis ir „Tīra Latvija sākas Tavā galvā!”, un novada iedzīvotāji un uzņēmēji tiek mudināti pievērst uzmanību arī savu īpašumu sakopšanai.

Šogad pirmo reizi talcinieku pulkā ar devīzi „Mēs ticam, ka pilsētas vide pateicībā par rūpēm atalgos mūs, priecējot ar burvīgām ainavām!” nāks SIA „Celmeņi ASK”. Valdes locekle Kristīne Ruča stāsta: „Mūsu uzņēmuma darbības nozare ir cieši saistīta ar vides sakopšanas darbiem – kopš 1996. gada nodarbojamies ar meža un dārza tehnikas tirdzniecību un apkopi. Preiļos, Brīvības ielā 12 mums pieder īpašums, kur realizējam savu saimniecisko darbību. Vienmēr cenšamies uzturēt savu teritoriju pienācīgā kārtībā. Šogad zem mūsu logiem jau uzziedēja rudenī sastādītie krokusi! Šajā pavasarī mūsu uzņēmuma kolektīvs sajuta aicinājumu piedalīties Lielajā Talkā un sakopt lielāku pilsētas teritoriju. Talkā ņemsim līdzi labu garastāvokli, savus Husqvarnas zāģus, trimmerus, lapu pūtējus un centīsimies paveikt pēc iespējas vairāk labu darbu!”

Preiļu pilsētā

Talcinieki aicināti pulcēties plkst. 9.00 pie Brāļu kapiem (Liepu ielas galā).

Talkosim Preiļu parkā – grābsim lapas gar gājēju celiņiem, līdzināsim kurmju rakumus un savāksim iepriekš izzāģētos mazvērtīgos pašizsējas kokus un krūmus. Talkā sakopsim teritoriju pretī linu fabrikai, tīrīsim Preiļupes krastus (no Daugavpils ielas līdz attīrīšanas iekārtām) un sakopsim Ebreju kapus. Jaunieši talkos pie PAKAC un sakops Poļu veco kapu teritoriju. Sekojiet līdzi informācijai http://www.preili.lv.

Pēc labi padarīta darba talcinieki tiks cienāti ar karstu tēju un pīrādziņiem.

Preiļu pagastā

Preiļu novada pagasta pārvalde aicina talkot katru atbilstoši savām iespējām un Lielās Talkas dienā no plkst. 9.00 sakopt savas mājas apkārtni, sava pagasta centru, atdusas vietas pagasta kapos.

Pēc talkošanas plkst. 14.00 pulcēšanās pie Līču kultūras centra Jaunatnes ielā 1. Talcinieki tiks cienāti ar tēju, uzstāsies senioru deju kopa „Brūklenītes” un koncertēs grupa „Patrioti LG” (Juris Ostrovskis).

 Talkas atbildīgais ir Preiļu pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājs Vitālijs Plivda, tel. 26533550. 

Aizkalnes pagastā

Talcinieki plkst. 9.00 aicināti pulcēties pie pagasta pārvaldes ēkas un kopīgi sakopt pagasta centra sabiedriskās teritorijas.

Talkas atbildīgā ir Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Gunta Uzuleviča, tel. 29434872.

Pelēču pagastā

Lielās Talkas dienā kopīgiem spēkiem plānots sakopt Nīdermuižas draudzes baznīcas un Ārdavas baznīcas apkārtni un Pelēču pagasta centra sabiedriskās vietas.

Talkas atbildīgais ir Pelēču pagasta pārvaldes saimniecības vadītājs Bonifācijs Kļavinskis, tel. 27869127.

Saunas pagastā

Talcinieki plkst. 9.00 aicināti pulcēties Prīkuļu centrā pie pagasta pārvaldes ēkas un kopīgi sakopt pagasta centra sabiedriskās teritorijas.

Talkas atbildīgais ir Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins, tel. 20217079.

Pārējās pieteiktās talkošanas vietas var uzzināt: http://talkas.lv/?page=594

Sabiedriskais centrs “Līči” 

Lielajā Talkā 27. aprīlī un 1. maijā rīko Preiļu pagasta kapsētu sakopšanas talkas: 
27. aprīlī plkst. 9.00 Šoldru un Dzeņu kapos, plkst. 12.00 Vaivodu un Rībuļu kapos. 
1.maijā plkst. 9.00 Moskvino un Seiļu kapos, plkst. 13.00 Barišu un Pupāju kapos, plkst 15.00 Ivdrīšu kapos.

Visus talciniekus cienāsim ar Talkas zupu, līdzi jāņem darba cimdi un instrumenti, labs garastāvoklis un vēlme darboties.
Sabiedriskais centrs “Līči”

 

Uz tikšanos 27. aprīlī!

Spodrini sevi, spodrini savus tuvākos un arī valsts kļūs spodrāka!

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.