Preiļu novada jaunieši piedalās Latgales reģiona skolu pašpārvalžu salidojumā – konkursā

21.03.2013.

2013.gada 21.martā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” Jaunatnes lietu nodaļa sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizēja Latgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu salidojumu – konkursu „Latgales reģiona gada pašpārvalde”, kurā piedalījās arī divas skolu pašpārvaldes no Preiļu novada.

Preiļu Valsts ģimnāzijas pašpārvaldi pārstāvēja Ieva Grevele (2.HK kurss), Madara Reča (3.DK), Ervīns Patmalnieks (3.DF) un skolotāja-konsultante Ingūna Patmalniece. Preiļu 2.vidusskolas pašpārvaldi pārstāvēja Jana Poplavska (11.klase), Kristīne Grīga (11.klase), Aigars Rubins-Kļavinskis (10.klase) un skolotāja-konsultante Žanna Ļebedeviča.

Salidojuma – konkursa galvenie mērķi bija aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi sabiedriskajā līdzdalībā un sekmēt skolēnu aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos izglītības iestādēs.

Konkursā bija pārstāvētas 33 skolu komandas-pašpārvaldes no 11 Latgales novadiem. Katras skolas pašpārvaldi pārstāvēja 3 dalībnieki un skolotājs-konsultants. Pašpārvaldēm iepriekš bija jāsagatavo mājas darbs – plakāts par savas skolas pašpārvaldi un prezentācija par tēmu „Skolēnu pašpārvalde – izglītības iestādes virzītājspēks”, kuru dienas garumā katra komanda prezentēja pārējiem dalībniekiem.

Pēc pieredzes apmaiņas prezentācijām, sekoja erudīcijas konkurss par tēmu „Skolēnu pašpārvalde” un vēl viens konkurss – orientēšanās pa „Zeimuli”.

Konkursa žūrija izvērtēja visus konkursu rezultātus visas dienas garumā un par „Latgales reģiona gada pašpārvaldi 2013” tika atzīta Riebiņu vidusskolas pašpārvalde. Pateicību par aktīvu dalību konkursā „Latgales reģiona gada pašpārvalde 2013” un nelielas balvas ieguva gan Preiļu 2.vidusskolas pašpārvalde un skolotājs-konsultants, gan Preiļu Valsts ģimnāzijas pašpārvaldes komanda un skolotājs-konsultants. Preiļu Valsts ģimnāzijas pašpārvaldes komandas dalībnieki bija veiklākie un atjautīgākie orientēšanās konkursā un ieguva veicināšanas balvu.

Kaut vairāk būtu tādu aktīvu, jautru, pozitīvu un darbīgu jauniešu, kādi bija sapulcējušies vienkopus no visām Latgales skolām uz salidojumu-konkursu „Zeimulī” Rēzeknē!

 

Pēdējās izmaiņas: 21.03.2013.