NVA no 19. marta nodrošina mobilitātes atbalstu darbam Latvijā

19.03.2013.

No otrdienas, 19.marta Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sāk īstenot atbalsta pasākumu „Darbs Latvijā”, nodrošinot saviem klientiem finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus darba mēnešus. 

Atbalsta pasākumā iesaistītajiem cilvēkiem kompensēs transporta tēriņus braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ vai dzīvokļa īres izdevumus. Paredzēts, ka atbalsta saņēmējs pirmajos četros darba mēnešos varēs saņemt kopā ne vairāk kā 280 latus.

„Šī mobilitātes programma ļaus sarosīties un palīdzēs tiem bezdarbniekiem, kas nevarēja līdz šim pieņemt darba piedāvājumu, jo pietrūka naudas nokļūšanai uz darba vietu. Cilvēkam, iesaistoties šajā programmā būs jāizlemj, vai viņš ik dienu vēlēsies doties uz darbu, izmantojot savu transporta līdzekli vai sabiedrisko transportu vai īrēt mītnes vietni. Svarīgākais – ka cilvēkam būs paplašinātas iespējas izvēlēties darbu tepat Latvijā, nepametot tuviniekus!”norāda Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Solveiga Kabaka.
   
Reģionālās mobilitātes atbalsta pasākums paredzēts darba vietās Latvijas teritorijā,  lai galvenokārt veicinātu darba spēka mobilitāti reģionos ārpus Rīgas. Izņemot, ja galvaspilsētā darba devējs piedāvās vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 25 NVA reģistrētiem bezdarbniekiem.

Darba devēja vakancei, kurā bezdarbnieks uzsāks darbu un pretendēs uz mobilitātes izmaksu kompensāciju, jābūt reģistrētai vismaz nedēļu NVA CV/Vakanču portālā vai NVA filiālē. Tāpēc  NVA aicina visus darba devējus, kas meklē darbiniekus, aktīvi reģistrēt vakances  NVA, piesaistot darba spēku no visas Latvijas. Tad bezdarbnieks, kas atradis darbu un kļuvis par nodarbināto, slēdz līgumu ar darba devēju un desmit darba dienu laikā iesniedz  NVA Filiālē iesniegumu finanšu atlīdzības piešķiršanai. 

Šo iesniegumu (kopā ar izziņu no jaunā darba devēja) var nosūtīt arī pa pastu vai iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Iesnieguma paraugs finanšu atlīdzības saņemšanai atrodams NVA mājas lapā – „kā pieteikties” .

Iesniegumā cilvēks uzreiz norāda, kāda veida atbalstu vēlas saņemt: vai finanšu atlīdzību transporta izdevumiem vai īres izdevumiem.
Pirms atbalsta piešķiršanas NVA filiālē izvērtēs:

  • vai cilvēks līdz darba tiesisko attiecību uzsākšanas bijis bezdarbnieka statusā vismaz 6 mēnešus, vai viņš vismaz gadu dzīvo deklarētajā dzīvesvietā,
  • vai darbavieta atradīsies vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas,
  • vai darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku un ir noteikts normāls darba laiks
  • vai darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divām, valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru;
  • vai transporta un īres izdevumus nekompensē darba devējs.

NVA filiāle triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņems lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu un vienas dienas laikā (e-pastā, telefoniski) par to informēs iesniedzēju. Piecu darba dienu laikā pēc pozitīva lēmuma par finanšu atlīdzības piešķiršanu, nodarbinātais pirmajā darba mēnesī saņems pirmo avansu 100 latu apmērā. To ieskaitīs bankas kontā. 

Finanšu atlīdzības aprēķinu veiks, ņemot vērā iesniegto finanšu atlīdzības pamatojumu un transporta un īres izdevumus apliecinošos dokumentus. Tas nozīmē, ka jau pirmajā darba attiecību mēnesī nodarbinātajam ir jākrāj biļetes vai degvielas čeki, vai jāslēdz un jāuzrāda NVA īres līgums, kā arī maksājums. 

Uz mobilitātes atbalsta pasākumiem atkārtoti pretendēt būs iespējams ne agrāk kā 36 mēnešus pēc tam, kad būs beidzies iepriekšējais finanšu atbalsts. 

Atgādinām, ka pasākums izstrādāts, lai palīdzētu iesaistīt darba tirgū tos bezdarbniekus, kuri ilgāk nekā 6 mēnešus nav varējuši iekārtoties darbā tuvu dzīves vietai un darba attiecību uzsākšanai nepieciešams finansiāls atbalsts. Šogad atbalstu darbam Latvijā varēs saņemt 350 cilvēki.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.