4. aprīlī projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” seminārs

04.04.2013.

4. aprīlī projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” (NAT-PROGRAMME) LIFE 11 NAT/LV/371 SEMINĀRS sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, Rēzekne

SEMINĀRA DIENAS KĀRTĪBA:

10:30-11:00         Semināra dalībnieku reģistrācija, kafija

11:00-11:20         Projekta NAT-PROGRAMME mērķi, uzdevumi un ieguvumi

/Juris Jātnieks, projekta NAT-PROGRAMME vadītājs/

11:20-11:50         Mežu bioloģiskā daudzveidība aizsargājamās dabas teritorijās

/Sandra Ikauniece, NAT-PROGRAMME meža biotopu eksperte/

11:50-12:20         Purvu apsaimniekošanas pieredze Latvijā

/Agnese Priede, projekta NAT-PROGRAMME purvu biotopu eksperte/

12:20-13:00         Kafijas pauze

13:00-13:30         Ūdeņu atjaunošanas daudzfunkcionālā nozīme Latvijā

/Andris Urtāns,  projekta NAT-PROGRAMME ūdens biotopu eksperts/

13:30-14:00         Kam vajadzīga dabisko zālāju apsaimniekošana un aizsardzība Latgalē?

/Solvita Rūsiņa,  projekta NAT-PROGRAMME zālāju biotopu eksperte/

14:00-14:30         Zemes īpašnieku pieredze biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas jomā  – diskusija

14:30-15:00         Semināra noslēgums, kafija

 

Dalību seminārā lūdzam pieteikt līdz 31.martam, rakstot uz e-pastu zanda.zalite@daba.gov.lv (Zanda Zālīte).

 

Pēdējās izmaiņas: 04.04.2013.