25. martā tiek rīkots nodokļu seminārs Jēkabpilī grāmatvežiem, vadītājiem, pašnodarbinātām personām un citiem interesentiem

25.03.2013.

Dotā brīža aktualitātes – jaunais PVN likums – skaidrojumi jaunajām normām, izmaiņas ES darījumiem, rēķina izrakstīšanas noteikumi; visi saistītie ar jauno PVN likumu MK noteikumi, PVN deklarācijas sastādīšana; izmaiņas likumdošanas aktos – IIN likumā, likumā par sociālo apdrošināšanu, likumā Par nodokļiem un nodevām, izmaiņas vairākos MK noteikumos – Nr.585., 827.; jauni MK noteikumi par līgumcenas saskaņošanu darījumos ar saistītajām personām u.c.jaunumi. 

Otra aktualitāte – Gada pārskatu sagatavošana – bilances kontu inventarizācija, informācijas norādīšana GP      pielikumā, peļņas korekcija.

Seminārā tiek atbildēts arī uz interesējošiem jautājumiem ne tikai par piedāvātajām tēmām, bet arī citiem Jums aktuāliem jautājumiem!

Seminārs notiek Jēkabpils centrā, 25.martā ( vieta tiek precizēta darbadienu iepriekš)  no plkst.10.00 līdz 14.30 ar kafijas pauzi. Dalības maksa 40.00 Ls (PVN nav), darbojās atlaides 🙂

Izdales materiāls un gardas uzkodas garantētas.

Katram semināru dalībniekam tiks nodrošinātas attālinātās konsultācijas ar semināra lektori I.Pumpuri 6 mēnešu garumā no semināra apmeklējuma.

Sīkākai informācijai par semināra saturu – pielikumā, pieteikties semināram – rakstot uz e-pastu inga.pumpure@gmail.com

Ar cieņu
Inga Pumpure
26434123
Grāmatvede
Kursu un semināru lektore
Pasniedzēja LBK un EIHSEBA
Finanšu un nodokļu konsultante
LTRK un BPW Latvija biedrs

 

Programmas apraksts

1. Jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums un PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtībā:

 • Darījuma vietas noteikšana 
 • Darījuma brīža noteikšana 
 • Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana pakalpojumiem 
 • Priekšnodokļa atskaitīšana no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas un priekšnodokļa korekcija 
 • Nodokļa taksācijas perioda noteikšana un jaunā nodokļa deklarācija
 • Termiņa noteikšana nodokļa iemaksai valsts budžetā un nodokļa norādīšanas brīdi PVN deklarācijā
 • Nodokļa rēķina saturs, nodokļa rēķina (arī elektroniskā formā) piesūtīšanas, izrakstīšanas un glabāšanas nosacījumi

2.Jaunumi un izmaiņas likumos un MK noteikumos:

 • Jauni MK noteikumi par IIN deklarācijas aizpildīšanu
 • Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
 • Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”
 • Grozījumi “Gada pārskatu likumā”
 • Grozījumi MK noteikumos Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”
 • MK noteikumi Nr.16 “Kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam”
 • Mk noteikumi Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”
 • u.c.aktualitātes

3. Gada pārskata sastādīšanas aktualitātes:

 • finansu pārskata periods
 • GP pielikuma aizpildīšana un uzrādāmā informācija
 • Vadības ziņojumā ietveramā informācija
 • Inventarizācijas datu uzrādīšana
 • Apliekamā ienākuma koriģēšana UIN deklarācijā un veicamie darbi pirms tam…

 

Atbildes uz jautājumiem, individuālas konsultācijas…. J

Pēdējās izmaiņas: 25.03.2013.