Iestājeksāmeni Preiļu Mūzikas un mākslas skolā – 10. aprīlī un 10. maijā

10.04.2013.

Preiļu Mūzikas un mākslas skola aicina visus muzikālos bērnus, kuri nākošajā mācību gadā ir iecerējuši mācīties mūsu skolā uz iestājeksāmeniem:

 • 10. aprīlī plkst.18.00
 • 10. maijā plkst. 18.00

Skolā ir iespēja apgūt šādas programmas:

 • KLAVIERSPĒLE- apmācību ilgums 8 gadi;
 • VIJOĻSPĒLE- apmācību ilgums 8 gadi;
 • AKORDEONA SPĒLE- apmācību ilgums 6 gadi;
 • PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE (flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona, mežraga, eifonija, tubas spēle)- apmācību ilgums 6 gadi
 • KORA KLASE (Šīs programmas audzēkņi apgūs solo dziedāšanu, ansambļu un kora muzicēšanu, klavierspēli un mūzikas teoriju) – apmācību ilgums 8.

Jūsu bērniem tiek piedāvāta:

 • Profesionālās ievirzes izglītība kvalificētu pedagogu vadībā;
 • Individuāla pieeja katram audzēknim;
 • Kolektīvās muzicēšanas prasmes apguve (skolā ir pūtēju un akordeonistu orķestri, vijolnieku un vokālie ansambļi, labākie audzēkņi muzicē arī klavieru duetos);
 • Mūzikas teorētiskās zināšanas un ieskats mūzikas vēsturē;
 • Iespēja nomāt mūzikas instrumentus ( klavieru noma ir ierobežota);
 • Apgāde ar nošu materiālu;
 • Iespēja bez maksas apmeklēt koncertus mūzikas skolā.

Tā ir lieliska iespēja Jūsu bērnam lietderīgi pavadīt laiku, iemācīties organizēt savu darba dienu un kļūt patstāvīgākam, kā arī attīstīt savu muzikalitāti un radošās spējas!

Gaidīsim Jūs !

Mūsu skolas adrese – Raiņa bulvāris 26, Preiļos, telefons uzziņām – 65322542

 

Pēdējās izmaiņas: 10.04.2013.