Jaunajiem mūziķiem panākumi konkursos! Apsveicam!

19.03.2013.

Šo gadu Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļa ir uzsākusi ar lielu sparu, aktīvi un veiksmīgi piedaloties dažādos konkursos:

  • 27. janvārī XVIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā Rīgā Reinim Ķiberim (5. klase) un Ronaldam Vilcānam (6. klase) Diplomi, pedagogs Oļegs Koļesņičenko (klarnetes spēle), koncertmeistare – Kristina Sauliša;
  • 30. janvārī VII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkursā Rasai Zīmelei 3. vieta, pedagogs Daiga Koļesņičenko;
  • 13. ebruārī Starptautiskā akordeonistu konkursa Limbažos I atlases kārtā Daugavpils reģionā Viesturam Kondratjevam (3.klase) – 1. vieta, pedagogs Artūrs Savickis;
  • 16. februārī Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivālā – koncertā Preiļu Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestrim – I pakāpes Diploms (41,67 punkti), ped. Artūrs Savickis;
  • 27. februārī II Latgales Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu ansambļu konkursā „Latgales svilpaunieki” Preiļu Mūzikas un mākslas skolas trio – Ronaldam Vilcānam, Reinim Ķiberim, Ievai Vizmai Romanovskai – 2. vieta, pedagogs. Oļegs Koļesņičenko;
  • 2. martā Latvijas Mūzikas skolu Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle audzēkņu Valsts konkursa „Jaunais pianists” II kārtā Daugavpils reģionā Kristai Šķēpai (8. kl.) – 1. vieta, pedagogs Irina Skvorcova; Zanei Stupānei (3.kl.) -Atzinība, pedagogs Inese Orinska;
  • 9. martā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales novada skatē Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestrim – II pakāpes Diploms (43,17 punkti), vadītāji Oļegs Koļesņičenko un Roberts Višķeris;
  • 13. martā II Latgales Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss Rēzeknē – Ievai Vizmai Romanovskai (3. kl.) – 2. vieta, Reinim Ķiberim un Ronaldam Vilcānam – Atzinība, pedagogs Oļegs Koļesņičenko (klarnetes un saksofona spēle), koncertmeistares Kristina Sauliša un Ilze Savicka;
  • 17. martā XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku Latgales novada pūtēju orķestru skatē Rēzeknē pūtēju orķestrim Diploms par 3. vietu un tiesības piedalīties pūtēju orķestru svētku kopkoncertā, (vadītājs Oļegs Koļesņičenko)

 

Pēdējās izmaiņas: 19.03.2013.