Ministrijas, nevalstiskais sektors un uzņēmēji sadarbosies e-prasmju attīstībai Latvijā

18.03.2013.

Atklājot E-prasmju nedēļu 2013, valsts sektors, nozares nevalstiskās organizācijas un vadošie nozares uzņēmumi parakstījuši vienošanos par sadarbības veicināšanu e-prasmju attīstībai Latvijā. Sadarbības memorandu par „E-prasmju partnerības” izveidi parakstījuši Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas atvērto tehnoloģu asociācija un Latvijas interneta asociācija.

E-prasmju nedēļu 2013 organizē LIKTA kopā ar Vides aizsardzibas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un galvenajiem partneriem SIA Lattelecom un A/S RIX Technologies.

Eiropas Savienības dati liecina, ka 2015. gadā 90% no visām profesijām ikdienas darbā būs nepieciešamas tehniskās iemaņas, to skaitā e-prasmes. Diemžēl lielai daļai iedzīvotāju joprojām šīs prasmes un zināšanas par tehnoloģiju izmantošanu trūkst. Parakstot memorandu, valsts, nevalstiskā sektora un uzņēmēju pārstāvji vienojušies sadarboties četros virzienos: IKT apmācība atbilstoši darba tirgus prasībām, jauniešu piesaiste IKT jomai, interaktīvs un mūsdienīgs mācību process un izglītošana par digitālo prasmju nepieciešamību.

“Šodien uzņēmumu un iedzīvotāja ikdiena nav iedomājama bez tehnoloģijām. Diemžēl lielai daļai iedzīvotāju joprojām nav pietiekamas prasmes izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas. Savstarpēja sadarbība starp valsts sektoru un nozari ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem, mērķtiecīgi virzoties uz informācijas sabiedrības attīstību gan Latvijā, gan visā Eiropā. Tehnoloģiju jomā izglītota sabiedrība ir arī viens no mērķiem, kas iekļauta LIKTA hartā – IKT attīstības vīzijā Latvijai turpmākajiem 5 gadiem, ko LIKTA kopā ar partneriem izstrādāja 2012.gadā un kam atbalstu izteikušas vairāk nekā 20 organizācijas, vadošās augstskolas, nozares uzņēmumi un valsts iestādes,” saka Signe Bāliņa, LIKTA prezidente.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Aleksandrs Antonovs, atklājot E-prasmju nedēļu, uzsvēra: „E-prasmju jomā Latvijā esam īstenojuši nepieciešamos pasākumus, lai radītu labvēlīgu vidi un apstākļus e-pārvaldes veiksmīgai attīstībai. Esmu gandarīts, ka Latvijas sasniegumi šajā jomā arī Eiropas Savienības kontekstā ir ievērojami, tomēr tas ir tikai sākums. Mēs nevaram cilvēkus piespiest lietot e-pakalpojumus, taču mēs varam viņus motivēt, lai apgūtu šīs prasmes. Es ceru, ka E-prasmju nedēļas laikā spēsim iedzīvotājus pārliecināt daudz plašāk izmantot šobrīd pieejamās e-iespējas.”

Memoranda par „E-prasmju partnerības” izveidi punkts par IKT apmācību atbilstoši darba tirgus prasībām iekļauj augstākās un profesionālās izglītības iestāžu ciešāku sadarbību ar nozares asociācijām, lai gatavotu kvalificētus IKT speciālistus, kā arī atbalstu nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai. Tāpat sadarbība ietver apņemšanos veicināt mūžizglītības aktivitātes un apmācību, kā arī vienotas Eiropas kvalifikācijas un sertifikācijas shēmas ieviešanas veicināšanu.

„Sabiedrību skar ne mazums izaicinājumu – Eiropa strauji noveco, darba tirgū jāpaliek ilgāk un jāspēj tikt līdzi tehnoloģiju attīstībai, turklāt cilvēki pēc 50 ir vieni no bezdarba riskam visvairāk pakļautajām iedzīvotāju kategorijām. Lai veicinātu gados cienījamākās paaudzes sociālās un nodarbinātības iespējas, jau piekto gadu īstenosim „Pieslēdzies, Latvija!” bezmaksas datorapmācības. Tāpēc līdz ar e-prasmju nedēļu atklājam reģistrāciju, un laikā no maija līdz novembrim plānojam apmācīt 7000 senioru,” skaidro projekta iniciators, Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

No 18.marta līdz oktobrim ikviens interesents pēc 50 gadu vecuma var pieteikties bezmaksas datorapmācībām, kas norisināsies no maija līdz novembrim visā Latvijā, zvanot uz bezmaksas tālruni 80000822 (darba dienās, no plkst.08:00 līdz 17:00), kā arī pašiem vai ar kāda datorpratēja palīdzību aizpildot pieteikumu www.piesledzieslatvija.lv. Arī skolotāji aicināti pieteikties, zvanot uz norādīto kontakttālruni.

Būtisks jautājums visā Eiropā ir jauno speciālistu piesaiste nozarei. ES prognozes liecina − IKT profesionāļu trūkums Eiropā 2015. gadā var sasniegt pat 700 000 speciālistu. Tādēļ viens no sadarbības virznieniem parakstītā memoranda ietvaros ir jauniešu piesaiste IKT jomai. Tas nozīmē veicināt matemātikas un eksakto zinātņu apguvi skolās un informātikas stundu satura nomaiņu, tāpat atbalstu jauniešu apmācībām, nodrošinot praktisko iemaņu apguvi jaunākajās tehnoloģijās, kā arī informatīvas kampaņas un dažādus profesionālās orientācijas pasākumus. Jauniešu piesaistei IKT profesijai ir svarīgi jau skolas laikā raisīt interesi par tehnoloģijām, tāpēc viens no sadarbības punktiem ir interaktīvs un mūsdienīgs mācību process un digitāls saturs: daudzveidīga digitālā satura un mācību materiālu izstrāde, piemērošana un brīva pieejamība, tostarp latviešu valodā, kā arī drukāto mācību materiālu papildināšana  ar elektroniskajiem.

“IKT nozare pasaulē un Latvijā attīstās straujos tempos un gan Latvija, gan citas ES valstis saskaras ar kvalificētu darbinieku trūkumu, kas ir būtiskākais nozares uzņēmumu darbības un attīstības priekšnosīcijums.  Pēc dažādām prognozēm IT speciālistu trūkums Eiropā  jau tuvāko gadu laikā pārsniegs pus miljonu. Sekmīgai iesākto un jaunu projektu īstenošanai ik gadu Latvijā būtu nepieciešami aptuveni 1000 jauni IKT speciālisti, taču augstskolu apbsolventu skaits IKT specialitātēs diemžēl šodien šo pieprasījumu neapmierina. Tāpēc ir jādomā par jauniešu piesaisti IKT profesijām, kā arī esošo bezdarbnieku pārkvalifikācija darbam IKT.  Eiropa par īpašu mērķgrupu rekrutēšanai darbam IKT sektorā ir izvirzījusi arī sievietes, kuru īpatsvars IKT profesijās pašlaik ir zems. Tomēr ar rekrutēšanas kampaņām vien būs par maz. Lai kompleksi risinātu esošo darbinieku deficītu, līdztekus ir jāstiprina arī eksakto priekšmetu apguve pamatskolās un jāattīsta interešu izglītība IKT jomā, kas jauniešiem ļautu maksimāli agri atklāt IKT profesiju potenciālu,” uzsver A/S RIX Technologies valdes locekle Eva Butāne.

Domājot par informācijas sabiedrības attīstību, aktuāla ir iedzīvotāju izglītošana par digitālo prasmju nepieciešamību un e-iekļautība. Informatīvā ikgadējā kampaņa „E-prasmju nedēļa” jau kļuvusi par nozīmīgu tradīciju un šogad tiek rīkota jau ceturto gadu. Līdz ar apņemšanos turpināt E-prasmju nedēļas tradīciju, sadarbības uzdevumu vidū ir dažādu grupu – mazo, mikro un vidējo uzņēmumu, valsts un pašvaldību sektorā strādājošo, skolotāju un vecāku, bērnu un jauniešu − informēšana par e-prasmju un IKT risinājumu, e-pakalpojumu efektīvu izmantošanu, kā arī senioriem pielāgotu apmācību programmu veidošana un realizēšanu.

Sadarbība paredz ievērot arī prioritāros virzienus, kas definēti tādos Eiropas Savienības un Latvijas attīstības  dokumentos kā Latvija 2030, Nacionālais attīstības plāns 2014-2020, Informācijas sabiedrības pamatnostādnēs, Digitālā programma Eiropai, The Grand Coalition for digital jobs creation un LIKTA harta.  

Līdz ar memoranda parakstīšanu, Latvijā ir sākusies E-prasmju nedēļa, kas notiek no 18. līdz 24.martam. Nedēļas organizēšanā šogad iesaistījušies ap 300 partneru: ministrijas un valsts aģentūras, IKT nozares uzņēmumi, bankas, skolas un universitātes, bibliotēkas un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas.

E-prasmju nedēļas laikā visu vecumu iedzīvotāji no vismazākajiem tehnoloģiju lietotājiem līdz senioriem ir aicināti iesaistīties dažādas aktivitātēs, lai pārbaudītu savas IKT prasmes un apgūtu zināšanas šajā jomā. Pasākumi norisināsies, be tikai Rīgā, bet arī reģionālajās pilsētās. Šogad E-prasmju nedēļa notiks dažādas IKT apmācības, e-prasmju novērtēšanas un sertifikācijas iespējas, diskusijas, semināru un citas aktivitātes jauniešu un studentu auditorijām, maziem un vidējiem  uzņēmumiem, senioriem, kā ari visiem citiem interesentiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas un uzzināt ko jaunu par tehnoloģijām un to iespējām.

Visas nedēļas laikā darbosies online skaitītājs, kas  ļaus apkopot nedēļas dalībniekus gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs. Pagājušajā gadā Latvija bija aktīvākā E-prasmju nedēļas dalībniece ar 36 000 dalībnieku. 

Plašāka informācija par E-prasmju nedēļu 2013 Latvijā un tās ietvaros rīkotajiem pasākumiem pieejama mājas lapā www.eprasmes.lv. Ar aktivitātēm Latvijas reģionālajās pilsētās var iepazīties E-prasmju nedēļas Digitālajā kartē un Pasākumu kalendārā.

 

Papildu informācijai:
LIKTA birojs
Tālrunis: 67311821
E-pasts: eprasmes@likta.lv
www.eprasmes.lv

 

Par E-prasmju nedēļu:

E-prasmju nedēļa, kas ir visas sabiedrības informēšanas kampaņa, lai demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā un izaugsmē digitālajā laikmetā. E-prasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē. Latvijā E-prasmju nedēļa notiek jau ceturto gadu un E-prasmju nedēļā 2013 īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešiem un to karjeras iespējām saistībā ar e-prasmēm un IKT specialitātēm, digitālajām prasmēm nodarbinātībai, kā arī e-prasmēm un IKT risinājumiem mazajiem un mikro uzņēmumiem.

 

Par E-prasmju nedēļas partneriem:

Koordinatori Latvijā: 

Galvenie partneri:

 

Latvijas nacionālie partneri:  

 

 • LR Izglītības un Zinātnes ministrija;
 • LR Ekonomikas ministrija;
 • LR Ārlietu ministrija;
 • LR Labklājības ministrija;
 • LR Tieslietu ministrija;
 • LR Zemkopības ministrija;
 • LR Satiksmes ministrija;
 • LR Finanšu ministrija;
 • v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;
 • Valsts Ieņēmumu dienests;
 • LR Uzņēmumu reģistrs;
 • Nodarbinātības valsts aģentūra;
 • Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
 • Kultūras informācijas sistēmu centrs;
 • VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs;
 • Izglītības kvalitātes valsts dienests;
 • Valsts izglītības satura centrs;
 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs;
 • VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija;
 • VAS Latvijas Valsts ceļi;
 • v/a Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;
 • Nacionālais veselības dienests;
 • Veselības inspekcija;
 • Lauksaimniecības datu centrs;
 • Lauku atbalsta dienests;
 • Dabas aizsardzības pārvalde;
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija;
 • Valsts zemes dienests;
 • Valsts vides dienests;
 • Vides pārraudzības valsts birojs.

 

Nozaru partneri:

 • Accenture
 • Baltijas Datoru akadēmija, SIA
 • CERT.lv
 • Datorzinību centrs, A/S
 • Exigen Services Latvia, A/S
 • Inbox.lv
 • Interneta mārketinga asociācija;
 • Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA);
 • Latvijas Interneta Asociācija (LIA);
 • Latvijas Mobilais telefons, SIA
 • Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte;
 • Microsoft Latvia, SIA
 • Net-SafeLatvia Drošāka interneta centrs;
 • Rīgas IT Demo centrs
 • Lursoft, SIA
 • Tilde, SIA
 • SEB banka
 • Swedbank, A/S

 

Informatīvie partneri:

 

Reģionālie partneri: pašvaldības, pašvaldību organizācijas un citas organizācijas Latvijas novados. Ar reģionālajiem partneriem iespējams iepazīties e-prasmju nedēļās Digitālajā kartē.

Pēdējās izmaiņas: 18.03.2013.