19. aprīlī Saunas TN Balle. Spēlē GUNDARS no Aizkalnes

19.04.2013.

19. aprīlī  plkst. 22.00 Saunas TN Balle. Spēlē GUNDARS no Aizkalnes.

Ieeja: Ls 1.50, pēc plkst. 23.00 – Ls 2.00

 

Pēdējās izmaiņas: 19.04.2013.