12. aprīlī (pasākums no 6. aprīļa tiek pārcelts uz 12. aprīli) Aizkalnes TN Balle. Spēlē ARVĪDS &

06.04.2013.

12. aprīlī plkst. 22.00 Aizkalnes TN Balle. Spēlē ARVĪDS &.

Ieeja: Ls 1.50, pēc plkst. 23.00  – Ls 2.00

Pēdējās izmaiņas: 06.04.2013.