Paplašināts AS „Latvenergo” dāvanu karšu „Elektrības norēķinu karte – 53,70 LVL” saņēmēju loks

15.03.2013.

Šī gada 1. martā starp AS „Latvenergo” un biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” parakstīta vienošanās par grozījumiem dāvinājuma līgumā, iekļaujot papildus mazaizsargātās ģimenes ar bērniem, kurām būs iespēja saņemt dāvanu karti 53,70 LVL vērtībā. Jaunā vienošanās paredz, ka dāvanu karti ir iespēja saņemt sekojošām iedzīvotāju grupām:

–          maznodrošinātas ģimenes ar bērniem (Preiļu novadā maznodrošinātas ģimenes statuss tiek piešķirts ģimenēm, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 110, ievērojot saistošajos noteikumos atrunātos kritērijus);

–          ģimenes ar bērniem, kas slimo ar celiakiju;

–          ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kuri dzimuši sākot ar 2013. gada 1. janvāri);

–          Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni;

–          nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens no vecākiem audzina bērnu viens;

–          ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.

Vēršam uzmanību, ka viena mājsaimniecība var saņemt tikai 1 dāvanu karti (arī ja tā atbilst vairākām mērķa grupām) un tikai tajā gadījumā, ja dāvanu karte līdz šim nav saņemta. Vienīgā mērķa grupa, kura sākot ar šī gada 1. aprīli varēs saņemt dāvanu karti atkārtoti, ir daudzbērnu ģimenes.

Tāpat atgādinām, ka otrās kampaņas dāvanu karti, kuras vērtība ir LVL 53,70, joprojām ir iespēja saņemt sekojošām iedzīvotāju grupām:

–          trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecības (ja iepriekšējās kampaņas ietvaros šī mājsaimniecība ir saņēmusi tikai vienu karti);

–          ģimeņu ar bērniem invalīdiem mājsaimniecības;

–          mājsaimniecības, kurām piešķirts audžuģimenes statuss un kurās dzīvo bērni;

–          ģimeņu, kas audzina aizbildnībā esošus bērnus, mājsaimniecības;

–          daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam, kuram varēja pieteikties 2011. gada pavasara – vasaras mēnešos).

Uz šo brīdi Preiļu novada Sociālā dienesta rīcībā ir 145 dāvanu kartes. Ņemot vērā, ka ticis paplašināts minētās kartes saņēmēju loks, pieteiktas vēl 50 kartes, kuras būs iespēja saņemt līdz šī gada beigām.

Līdz marta beigām joprojām ir pieejamas 12 dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” no pirmās kampaņas, kuras, atbilstoši 2012. gada 23. marta Preiļu novada domes lēmumam, iespēja saņemt atsevišķi dzīvojošam pensionāram/ invalīdam, kura pensija ir līdz 80 latiem mēnesī. Aicinām pasteigties šīs mērķa grupas dāvanu karšu interesentus!

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 15.03.2013.