Metodisko izstrādņu izstāde „Ideju tirdziņš 2013”

20.03.2013.

Ar mērķi aktivizēt pedagogu radošo darbību un pieredzes apmaiņu, popularizējot pedagogu labās prakses piemērus interešu izglītībā un audzināšanas darbā, 2013.gada martā notiks gadskārtējā pedagogu metodisko izstrādņu interešu izglītībā un audzināšanas darbā izstāde „Ideju tirdziņš 2013”, kurā piedalīties aicināti Preiļu novada un citu novadu izglītības iestāžu pedagogi.

Ar nolikumu var iepazīties – http://www.pbjc.edu.lv/aktualitates.php?id=145

Izstādes „ideju graudi” tiks apkopoti metodisko materiālu krājumā „Pieredzīte”.

Darbus iesniegt Preiļu novada bērnu un jauniešu centra metodiskajā kabinetā līdz 2013.gada 20.martam.

Ar cieņu Aija Caune
Preiļu novada bērnu un jauniešu
centra direktore
tālr. 65381394
mob. 29221574

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.