Labākie zinātniski pētnieciskie darbi Preiļu Valsts ģimnāzijā

13.03.2013.

Janvāra beigās ģimnāzijas audzēkņi aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos un projekta darbus. Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniskajai konferencei – konkursam tika nosūtīti četru ģimnāzistu darbi. Visi šie jaunieši saņēma uzaicinājumu 16. martā piedalīties konferencē Daugavpils Universitātē: Regīna Lavrenova ar darbu ”Slenga lietojuma īpatnības dažādās jauniešu sociālajās grupās” latviešu valodniecības sekcijā (konsultante Ingūna Patmalniece); Katrīna Strode ar darbu „Brāļu Grimmu pasaku izmantošana vācu valodas apguves procesā” pedagoģijas sekcijā (konsultante Anita Lazdāne); Anda Vorone ar darbu ”Optimistiskās un pesimistiskās domāšanas stratēģijas un apmierinātības ar dzīvi īpatnības jauniešiem” psiholoģijas sekcijā (konsultante Ilze Čamane); Mareks Kursītis ar darbu „Jaunizveidota uzņēmuma SIA “Strauja” komercdarbības analīze” ekonomikas sekcijā (konsultante Zenta Juranča).

Vēlēsim veiksmi šiem ģimnāzistiem!

Anita Lazdāne, Preiļu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece metodiskajā darbā

 

Pēdējās izmaiņas: 13.03.2013.