Apvienojas, lai paaugstinātu jauniešu konkurētspēju darba tirgū

12.03.2013.

Rīga, 2013. gada 26. februāris

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Microsoft Latvia, Bibliotēku tīklu , Labklājības ministriju un reģionu jauniešu organizācijām   ir uzsākusi  projektu ar mērķi palielināt jauniešu konkurētspēju Latvijas darba tirgū. Projekta „IT manai nākotnes karjerai ” laikā 1200 jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem tiks iepazīstināti ar iespējām, kā efektīvi izmantot tehnoloģijas darbā un uzņēmējdarbībā. Uzņēmums Microsoft savas jaunatnes atbalsta programmas YouthSpark ietvaros projektam piešķīris vairāk kā 18 000 latu.

Saskaņā ar izpētes organizācijas Eurofound datiem jauniešu bezdarbs Eiropai ik gadu izmaksā 153 miljardus eiro. Eurostat rādītāji liecina, ka 2012. gadā Latvijā bija vairāk kā 20 000 bezdarbnieku — jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Savukārt saskaņā ar NVA datiem par reģistrētajiem bezdarbniekiem jauniešu bezdarbnieku īpatsvars no kopējā bezdarbnieku skaita Latvijā 2012. gada nogalē bija 10 %, kas aizvien saglabājas lielāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Lai gan jaunieši ir “uz tu” ar tehnoloģijām kā izklaides un saziņas instrumentu, Latvijas uzņēmēji norāda, ka jauniešiem bieži pietrūkst biznesa produktivitātei un uzņēmējdarbībai nepieciešamo IT prasmju.

Lai palielinātu jauniešu konkurētspēju darba tirgū, no šī gada marta YouthSpark granta projekta ietvaros Latvijas reģionos notiks bezmaksas semināri jauniešiem vecumā no 16 līdz 24 gadiem, kas palīdzēs apgūt, izprast un pielietot IT prasmes savas tālākās karjeras plānošanā. Projekta laikā tiks apmācīti 200 jauniešu, un katrs no viņiem nodos šīs zināšanas tālāk vēl pieciem vienaudžiem. Tādā veidā plānots izglītot vēl 1000 jauniešu Latvijā. Kopumā projekta laikā notiks 10 semināru Kurzemē, Zemgalē un Latgalē, kur ir salīdzinoši augstāks bezdarba līmenis.

Latvijā šobrīd jaunu darbavietu skaits tautsaimniecībā pieaug pakāpeniski, jaunieši sastopas ar īpašām grūtībām darba tirgū, un viņu prasmēm un konkurētspējai ir izšķiroša nozīme. Jauniešiem bezdarbniekiem Latvijā raksturīgs zems izglītības līmenis un darba pieredzes trūkums. “Pateicoties šādai iniciatīvai, jaunieši iegūs un pilnveidos turpmākajā darba dzīvē nepieciešamās kompetences, kas cels viņu konkurētspēju darba tirgū un, iespējams, arī motivāciju turpināt izglītoties šajā jomā,” uzskata labklājības ministre I. Viņķele. Turklāt I. Viņķele uzsver, ka iniciatīva atbilst 2012. gada Eiropas vakanču ziņojuma pētījumam, kur norādīts uz IT konsultantu, atbalsta personāla, programmētāju, datu apstrādes tehniķu un IT projektu vadītāju trūkumu Eiropas darba tirgū.

“Jaunieši jūtas kā “zivis ūdenī”, sērfojot internetā, tērzējot sociālajos tīklos, skatoties filmiņas YouTube. Tomēr darba tirgū ar to vien nepietiek. Ir vesels IT produktivitātes prasmju kopums, kas ietver laika plānošanas risinājumus, attālu darbu un saziņu, videokonferenču lietošanas prasmes, e-komercijas iemaņas, piemēram, produktu virzīšanu, izmantojot sociālos tīklus, infografiku veidošanu un citas iemaņas. Šādu prasmju apgūšana ļauj jaunietim veidot arī savu uzņēmumu un piedāvāt, piemēram, mājas lapu veidošanu citiem uzņēmumiem. Šim nolūkam Microsoft savas globālās jaunatnes atbalsta programmas YouthSpark ietvaros piedāvā tīmekļa vietni, kurā jaunieši var izzināt un izmēģināt jaunākos IT pakalpojumus, programmas un citus Microsoft piedāvātos pakalpojumus. Saskaņā ar TNS Latvia pirms gada veiktās aptaujas datiem trešdaļa un vairāk aptaujāto Latvijas uzņēmumu pārstāvju atzina, ka viņu uzņēmuma darba produktivitātei nozīmīga būtu iespēja veidot datu rezerves kopijas, koplietot uzņēmuma dokumentus un izveidot savu tīmekļa lapu. Te paveras vesels darba lauks uzņēmīgiem jauniešiem, kuri būtu gatavi šādu pakalpojumu piedāvāt citiem,” uzsver Ēriks Eglītis, Microsoft Latvia vadītājs.

            “Šis projekts, kas īstenots sadarbībā ar Microsoft, ir ļoti nozīmīgs jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Lai nodrošinātu semināru lietderību, pieaicināsim Latvijas vadošos IT industrijas speciālistus, kā arī reklāmas un mārketinga nozarēs strādājošos, lai viņi dalītos savā pieredzē, iedrošinātu jauniešus vairāk pievērsties informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un uzsvērtu IT nozīmību arī citās profesijās. Esam pārliecināti, ka jaunieši pēc dalības projektā būs daudz gatavāki darba tirgum, kā arī iespējamai sava biznesa attīstībai.” stāsta Signe Bāliņa, LIKTA prezidente.

Semināros uzņēmumu pārstāvji un eksperti stāstīs par jaunākajām informācijas tehnoloģijām, tostarp Microsoft Office 365, dažādiem bezmaksas rīkiem uzņēmējdarbībai, e-komerciju, sociālajiem medijiem un komunikāciju digitālajā vidē, kā arī par karjeras iespējām IT nozarē. Projekta noslēgumā tiks organizēts konkurss, kurā dalībniekiem, izmantojot iegūtās zināšanas, būs jāizstrādā prezentācija, blogs vai cita tiešsaistes komunikācija par tēmu „IT manai nākotnes karjerai”, kuras uzdevums būtu iedvesmot jauniešus saistīt savu nākotni ar IT.

Par LIKTA
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – profesionāla nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998. gadā un aptver visu Latvijas IKT nozari − elektroniku, datoru aparatūru un programmatūru, telekomunikācijas un pakalpojumu sniedzējus. LIKTA mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi un  IKT nozares attīstību Latvijā.

Par Microsoft YouthSpark
Microsoft YouthSpark ir globāla iniciatīva, kuras nolūks ir radīt iespējas 300 miljoniem jauniešu visā pasaulē. Sadarbojoties ar valdībām, bezpeļņas organizācijām un citām korporācijām, YouthSpark  iniciatīvas mērķis ir iedrošināt jauniešus sapņot un īstenot savu potenciālu, nodrošinot tehnoloģisko atbalstu, kas var pilnveidot izglītības iespējas, un atvieglot piekļuvi digitālo prasmju apgūšanai, kas nepieciešamas mūsdienu darba tirgū.

Papildu informācija

Māra Jākobsone
LIKTA viceprezidente
Tel: + 67311821, 673124059
E-pasts: office@likta.lv
www.likta.lv
Sekojiet LIKTA :

Kristīne Mennika
Sabiedrisko attiecību un sabiedrisko programmu vadītāja
MRS grupa Microsoft Latvia vārdā
mob. tel.: +371 26528533
tel.: +371 67046543
e-pasts: v-mennik@microsoft.com
Sekojiet Microsoft Latvia @:

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.