26. martā seminārs: Izmaiņas Gada pārskata un UIN deklarācijas par 2012. gadu sagatavošanā

26.03.2013.

Šobrīd, kad aktīvi norisinās gada pārskatu sagatavošanas priekšdarbi, vēlamies atgādināt, kādas izmaiņas saskaņā ar noteikumiem ir jāņem vērā gada pārskatu sagatavošanā, kādas izmaiņas ir jāņem vērā UIN deklarācijas sagatavošanā, kā arī atgādināt mazliet piemirstas pamatlietas un vērst uzmanību uz biežāk pieļautām kļūdām gada pārskata un UIN deklarācijas sagatavošanas procesā.

Šos jautājumus pārrunāt un rast atbildes uz citiem jautājumiem iFinanses.lv aicina kopā ar zvērinātu revidenti, SIA Biznesa un audita centrs valdes priekšsēdētāju Sanitu Dambi seminārā

Izmaiņas Gada pārskata un UIN deklarācijas par 2012. gadu sagatavošanā

Norises laiks un vieta: š. g. 26.martā plkst. 9:30 līdz 14:00, Rīgas Biznesa skolas telpās Rīgā, Skolas ielā 11

iFinanses.lv abonentiem – īpaša cena!

Seminārā runāsim par:

1. Gada pārskats:

 1. Aktuālās izmaiņas Gada pārskatu likumā
 2. Gada pārskata sastāvdaļas
 3. Praksē biežāk pieļautās kļūdas gada pārskata sagatavošanā:
 • ilgtermiņa ieguldījumi
 • apgrozāmie līdzekļi
 • uzkrājumi
 • kreditori
 • peļņas vai zaudējuma aprēķins.
 1. Salīdzināmās informācijas uzrādīšana finanšu pārskatā
 2. Atklātās iepriekšējo periodu kļūdas to labošana un atspoguļošana finanšu pārskatā
 3. Grāmatvedības politikas un aplēšu maiņa to atspoguļošana finanšu pārskatā
 4. Notikumi pēc bilances datuma, to atspoguļošana finanšu pārskatā
 5. Vadības ziņojums
 6. Gada pārskata pārbaude, apstiprināšana, iesniegšana

2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošana

 1. Aktuālās izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanā 2013.gadā
 2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas par 2012.gadu sagatavošana

Vairāk informācijas un pieteikšanās: http://www.ifinanses.lv/lat/seminari/?seminars=22 vai aizpildot pievienoto pieteikuma anketu un nosūtot uz e-pastu lasma@ifinanses.lv.

Uz tikšanos seminārā!

Lāsma Daugiša

iFinanses.lv projektu vadītāja

67280693

lasma@ifinanses.lv

www.ifinanses.lv

Pēdējās izmaiņas: 26.03.2013.