Pirmie pavasara vēstneši – vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2013”

01.03.2013.

1. martā Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs organizēja vokālās mūzikas konkursu „Balsis 2013”, kurā pulcējās 13 vokālo ansambļu 130 dalībnieki no Preiļu un Vārkavas novadiem! Šī mācību gada konkursa mērķis ir stiprināt bērnos un jauniešos nacionālo identitāti, padziļināt viņu zināšanas par latviešu tautas dziesmām, aicinot izvēlēties dziesmas ar Tēvzemes tematiku – mana zeme, māja, mana ģimene.

Konkursā vokālo ansambļu sniegumu vērtēja Santa Karīna Oša – Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas mūzikas pedagoģe, Laima Sondore – Preiļu Mūzikas un mākslas skolas un Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” mūzikas skolotāja, un Solvita Erta – Riebiņu novada Stabulnieku KN vokālā ansambļa vadītāja, mūzikas skolotāja un Riebiņu KN vadītāja.

Pēc vērtēšanas protokola, Preiļu novada konkursā III pakāpes diplomus ieguva:

  • Preiļu 2.vidusskolas vokālais ansamblis „Knīpiņas”/1.-2.klase/, skolotāja Olga Siliņa;
  • Pelēču pamatskolas un Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis /1.-4.klase/, skolotājs Romualds Kairāns.

II pakāpes diplomus ieguva:

  • Preiļu 1.pamatskolas vokālais ansamblis /1.-3.klase/, skolotāja Daiga Koļesņičenko;
  • Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālā grupa „Lāsītes”/ 1.-2.klase/, skolotāja Daina Erte;
  • Preiļu 2.vidusskolas jauktais vokālais ansamblis /10.-11.klase/, skolotāja Olga Siliņa;
  • Vārkavas vidusskolas meiteņu vokālais ansamblis /4.-6.klase/ un zēnu vokālais ansamblis /9.-12.klase/, skolotājs Romualds Kairāns.

I pakāpes diplomus un augstus rezultātus uzrādīja:

  • Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālā grupa „Lāsītes” /5.-6.klase un 8.-9.klase/, skolotāja Daina Erte;
  • Priekuļu pamatskolas vokālais ansamblis „Brīnumiņš” /3.-8.klase/, skolotāja Anita Fedotova;
  • Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis /10.-12.klase/, skolotāja Ilze Rožinska.

Vērtēšanas komisijai bija arī jāizlemj, kuri vokālie ansambļi pārstāvēs Preiļu un Vārkavas novadus Latgales novada konkursā, Ludzā, 15.martā.

Augstāko punktu skaitu, I pakāpes diplomu un tiesības piedalīties Latgales vēsturiskā novada konkursā „Balsis 2013” saņēma:
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra vokālā grupa „Lāsītes”/11.-12.klase/, skolotāja Daina Erte.


No Vārkavas novada augstāko punktu skaitu, I pakāpes diplomu un tiesības piedalīties konkursā Latgales novadā ieguva:

  • Vārkavas vidusskolas meiteņu vokālais ansamblis /9.-10.klase/, skolotājs Romualds Kairāns.

Lai ansambļu dalībniekiem un pedagogiem daudz enerģijas un pacietības, gatavojoties Latgales novada konkursam! Lai neizpaliek arī augsti rezultāti konkursā „Balsis 2013” Ludzā!

 

Anita Kolosova
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktora vietniece 

2013.gada 6.martā

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.