Apkures izmaksas Preiļu daudzdzīvokļu mājās februāra norēķinu periodā

06.03.2013.

Šī gada februāra norēķinu periodā maksa par vienu kvadrātmetru apkurināmās platības iedzīvotājiem ir par 7 % zemāka, nekā šī gada janvāra norēķinu periodā, un par 25% zemāka nekā pērnā gada februāra norēķinu periodā. Tam par iemeslu ir ne tikai dabasgāzes cenas samazināšanās, bet arī mazāks kopējais siltumenerģijas patēriņš, jo februāris bija salīdzinoši silts mēnesis.

SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs informē, ka AS „Latvijas Gāze” noteiktais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs 5. lietotāju grupai, kurā ietilpst SIA „Preiļu saimnieks” šī gada februārī ir 273,10 Ls/tūkst.n.m3 (ieskaitot akcīzes nodokli 12 Ls par 1000 kubikmetriem; bez PVN). Atbilstoši apstiprinātajam siltumenerģijas tarifam pie šādas dabasgāzes cenas kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļu pilsētā februāra norēķinu periodā ir 46,31 Ls/MWh (ar PVN).

Vidējā maksa par apkuri februārī – 1,351 Ls/m2

Apkopotā informācija liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, februāra norēķinu periodā bija 1,351 Ls (ar PVN), bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem – 1,15 Ls (ar PVN). Ja apskatām katras katlumājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, tad vidējā maksa par apkuri februāra norēķinu periodā ir šāda: Liepu ielas katlumāja – 1,313 Ls/m², Pils ielas katlumāja – 1,664 Ls/m², Celtnieku ielas katlumāja – 1,34 Ls/m² (ar PVN).

Paaugstinoties gaisa temperatūrai, samazinās siltumenerģijas patēriņš

Februāra norēķinu periods par apkuri ir 30 dienas (no 26.01.2013. līdz 24.02.2013.). Šajā periodā vidējā diennakts gaisa temperatūra bija mīnus 3,89 Celsija grādi.

Analizējot šī gada februāra norēķinu periodu, redzam, cik būtiski maksu par apkuri ietekmē āra gaisa temperatūra. Apkures tarifs ir tieši tāds pats, kā pagājušajā gadā, šogad februāra norēķinu periods ir par vienu dienu garāks, bet vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru ir par 25 % zemāka nekā pagājušajā gadā. Tas tādēļ, februāris bija par 9,18 Celsija grādiem siltāks nekā pērn (skat. tab.). Jo augstāka gaisa temperatūra, jo mazāks siltumenerģijas patēriņš.

Māju siltināšanas pasākumi ļauj ietaupīt

Kopējo maksu par siltumenerģiju ietekmē dabasgāzes tirdzniecības cena un āra gaisa temperatūras pazemināšanās – faktori, kurus praktiski nevaram ietekmēt. Bet samazināt savus ikmēneša maksājumus par apkuri varam pēc iespējas samazinot siltumenerģijas patēriņu.

Daudzdzīvokļu mājās, kurās iedzīvotāji uzlabojuši savus dzīves apstākļus un nosiltinājuši ēkas, ir būtiski samazinājušies siltumenerģijas zudumi, un tādēļ šo namu iedzīvotāji par apkuri maksā vairākas reizes mazāk nekā vidēji pilsētā. Uzskatāmi redzams ietaupījums, kādu sniedz māju siltināšana: Daugavpils 72 – 0,33 Ls/m², Liepu 24 – 0,589 Ls/m², Liepu 9 – 0,612 Ls/m², Rēzeknes 32 – 0,632 Ls/m², Liepu 21 – 0,764 Ls/m², Liepu 12 – 0,829 Ls/m² (ar PVN). 

Prognozes apkures norēķinu periodam martā

Jaunākās AS „Latvijas Gāze” prognozes liecina, ka dabasgāzes tirdzniecības tarifs martā būs tāds pats kā februārī – 273,10 Ls/tūkst.n.m3 (ieskaitot akcīzes nodokli 12 Ls par 1000 kubikmetriem, bet bez PVN). Apkurei patērētās siltumenerģijas daudzumu ietekmē laika apstākļi, un tieši šis būs noteicošais faktors tam, cik daudz par siltumenerģiju maksāsim marta norēķinu periodā. 

 

2012. gada
februāra norēķinu periods (28.01.2012.– 25.02.2012.)

2013. gada
februāra norēķinu periods (26.01.2013.– 24.02.2013.)

Februāra norēķinu periods

29 dienas

30 dienas

Vidējā gaisa temperatūra norēķinu periodā

– 13,07 0C

– 3,89 0C

Dabasgāzes cena

273,10 Ls/tūkst.n.m3 (kopā ar akcīzes nodokli 12 Ls/n.m3; bez PVN)

273,10 Ls/tūkst.n.m3 (kopā ar akcīzes nodokli 12 Ls/n.m3; bez PVN)

Vidējā maksa par 1 m2

1,803 (ar PVN 12%)

1,351 (ar PVN 12%)

Kopējais siltumenerģijas tarifs

46,31 Ls (ar PVN 12%)

46,31 Ls (ar PVN 12%)

 

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

Pēdējās izmaiņas: 06.03.2013.