Plāno veidot novada jaunatnes informācijas punktu

06.03.2013.

Šī gada 28. februārī novada dome nolēma piedalīties atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Preiļu novada jaunatnes informācijas punkta izveide”. Projekts tiks iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātu projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”.

Projekta mērķis ir izveidot jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem informācijas apmaiņas un lietderīga brīvā laika pavadīšanas vietu, kurā tikties, darboties, apmainīties ar informāciju, dalīties pieredzē, kā arī gūt motivāciju, iedrošinājumu un konsultācijas savu ideju realizācijai. Projekta ietvaros ir plānots telpā Raiņa bulvārī 24, Preiļos izveidot jauniešu informācijas punktu, kuram tiktu iegādāts nepieciešamais IT un biroja tehnikas aprīkojums, galda un prāta spēles.

Plānotie projekta rezultāti – radīta jebkuram Preiļu novada jaunietim pieejama vieta, kur uzzināt pilnvērtīgu, saprotamu, objektīvu un aktuālu informāciju par interesējošo tēmu, izmantojot dažādus informācijas avotus, kā arī lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēja, un jauniešu radošuma un uzņēmības attīstība caur tematiskajiem un informatīvi izglītojošiem pasākumiem.

Projekta atbalsta gadījumā kopējā summa ir Ls 5 000,00, tai skaitā Ls 4 200,00 budžeta apakšprogrammas 06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts programma” finansējums, bet pašvaldības līdzfinansējumu Ls 800,00. Ja projekts tiks apstiprināts, tad tā īstenošana tiks uzsākta šī gada aprīļa vidū un turpināsies līdz oktobrim.

Pēdējās izmaiņas: 06.03.2013.