Pelēču ezerā plāno ielaist līdaku kāpurus un mazuļus

06.03.2013.

Šī gada 28. februārī Preiļu novada domes deputāti nolēma piedalīties projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Zivju resursu pavairošana un atražošana Pelēču ezerā II”. Projekta ietvaros šajā ezerā, kas ir publisks un vienīgais kuram šobrīd ir izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, ir plānots ielaist līdaku kāpurus un mazuļus. Atgādinām, ka aizvadītā gada 14. augustā tajā tika ielaisti 16 000 zandartu mazuļu.

Projekts tiks iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Zivju fonda projektu konkursā. Ja projekts tiks atbalstīts, tad tas būs jāīsteno līdz šī gada oktobrim. Projekta kopējās izmaksas ir plānotas Ls 2 300,00 (ar PVN 21%), no kurām Ls 2000,00 Zivju fonda finansējums, bet Ls 300 pašvaldības līdzfinansējums.

Pelēču ezerā mīt līdakas, asari, raudas, līņi, karūsas, plauži, ķīši, auslejas, pliči, kā arī zandarti. Saskaņā ar ezera ekspluatācijas noteikumiem zivju resursus atļauts palielināt regulāri. Ezerā drīkst ielaist līdakas, zandartus, zušu mazuļus, divvasaru karpas, arī līņus un sudrabkarūsas. Pelēču ezers atrodas Preiļu novada Pelēču un Aizkalnes pagastos. Tas ir publiskais ezers. Spoguļa laukuma platība – 82 ha. Vidējais dziļums ir 2,7 metri, bet maksimālais dziļums – 4,2 metri. Ezers ir caurteces.

Pelēču ezera ekspluatācijas noteikumus 2004. gadā ir izstrādājis Latvijas zivsaimniecības pētniecības institūts. Ezerā atrodas dabas liegums „Pelēču ezera purvs”. Dabas lieguma platība ir 12 ha, tas ir arī starptautiskās vērtības Natura 2000 teritorija. Aizsargājamā teritorija ir neliela, purvs ir nozīmīgs pārejas purvu un slīkšņu aizsardzības vieta, kas veidojas, aizaugot Pelēču ezeram. Tur sastopamas retas vaskalāro un sūnu sugas. Dabas lieguma teritorija ir jūtīga pret hidroloģiskā režīma izmaiņām.

Zivis tiek zvejotas un makšķerētas, izmantojot pašatražošanos. Pelēču ezeru ļoti daudz izmanto makšķernieki, tur tiek rīkoti makšķerēšanas čempionāti gan vasaras sezonā, gan arī ziemā. Vairākas aukstās ziemas ir veicinājušas zivju resursu samazināšanos, jo zivis ir izslāpušas. Lai saglabātu zivju resursu daudzveidību un daudzumu, zivis nepieciešams pavairot.

 

Pēdējās izmaiņas: 06.03.2013.