Pagaidām atliek ieceri renovēt daudzdzīvokļu māju Aizkalnē

06.03.2013.

Šī gada 28. februārī Preiļu novada domes deputāti izskatīja jautājumu par piedalīšanos projektā „Daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā – 10, Aizkalnē renovācija”. Šajā ēkā, kas ir pašvaldības īpašums, kopumā ir 12 dzīvokļi, no tiem10 dzīvokļi pieder pašvaldībai (to skaitā 7 ir sociālie dzīvokļi). Dzīvokļu īpašumu kopējā platība ir 773,1 kv.m. Saskaņā ar energoaudita un tehniskās apsekošanas rezultātā veiktajiem aprēķiniem projekta kopējās izmaksas sastādītu Ls 128 932,24, tai skaitā attiecināmās izmaksas Ls 89 510,00, pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās izmaksas sastāda Ls 71 133,09, bet dzīvokļu īpašnieku projekta līdzfinansējums Ls 13 044,15. Sakarā ar to, ka šīs izmaksas ir ļoti lielas, tika nolemts nepiedalīties ERAF programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projektu konkursā aktivitātē Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi ar projekta pieteikumu „Daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā – 10, Aizkalnē renovācija”.

 

Pēdējās izmaiņas: 06.03.2013.