Latvijas jaunie uzņēmēji var stažēties Eiropas uzņēmumos

06.03.2013.

Eiropas Savienības (ES) programma “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” (EJU) (Erasmus for Young Entrepreneurs), piedāvā Latvijas jaunajiem uzņēmējiem iespējas un finansiālu atbalstu, lai dotos pieredzes apmaiņā uz dažādu Eiropas valstu uzņēmumiem tuvāko divu gadu laikā. Programma piedāvā iespējas arī pieredzējušiem Latvijas uzņēmumiem – uzņemt pie sevis jaunos uzņēmējus no citām Eiropas valstīm. Sākot ar šo gadu, biedrība “Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti” organizē un koordinē Latvijas uzņēmēju apmaiņas braucienus EJU ietvaros.

“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir pārrobežu apmaiņas programma, kas dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem (ar uzņēmējdarbības pieredzi līdz 3 gadiem) un tiem, kas gatavojas uzsākt uzņēmējdarbību, mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vada uzņēmumus citās Eiropas Savienības valstīs. Pieredzes apmaiņa notiek, jaunajiem uzņēmējiem uzturoties pie pieredzējušiem uzņēmējiem, kas palīdz apgūt maza uzņēmuma vadīšanā nepieciešamās prasmes. Uzņemošā puse iegūst jaunas idejas savam uzņēmumam un iespējas sadarboties ar ārzemju partneriem vai uzzināt par jauniem tirgiem. Eiropas Savienība daļēji sedz uzturēšanās izdevumus, kas sniedz iespējas gūt pieredzi Eiropā tieši jaunajiem uzņēmējiem.

Papildus informācija par programmu pieejamā mājas lapā: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Biedrība “Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti” organizē un koordinē Latvijas uzņēmēju apmaiņas braucienus EJU ietvaros, kā arī organizē ārvalstu jauno uzņēmēju uzņemšanu pieredzējušos Latvijas uzņēmumos. Pieredzes apmaiņu jaunie uzņēmēji var plānot no 1 līdz 6 mēnešiem. Svarīgi, lai jaunajam uzņēmējam būtu vai nu uzsākta biznesa ideja vai skaidrs biznesa plāns, kas paredz jauna produkta vai pakalpojuma attīstību.

Kā jaunais uzņēmējs Jūs būsiet ieguvējs no apmācības darbavietā — mazā vai vidējā uzņēmumā citur Eiropas Savienībā. Tā ļaus ar mazākiem sarežģījumiem sekmīgi uzsākt uzņēmējdarbību vai stiprinās Jūsu jauno uzņēmumu. Jūs varat gūt labumu arī no piekļuves jauniem tirgiem, starptautiskajai sadarbībai un potenciālām sadarbības iespējām ar uzņēmējdarbības partneriem ārvalstīs.

Kā uzņemošajam uzņēmumam Jūsu ieguvums var būt jaunas idejas, ko Jūsu uzņēmumā ienes motivēts jaunais uzņēmējs. Viņam var būt īpašas prasmes vai zināšanas tādā jomā, kuru Jūs nepārzināt, kas var papildināt Jūsu pieredzi. Lielākā daļa uzņemošo uzņēmēju bija tik apmierināti ar gūto pieredzi, ka pēc tam nolēma uzņemt pie sevis citus jaunos uzņēmējus.

Prioritārās jomas, kurās iespējama pieredzes apmaiņa ir sekojošas: tūrisms, piegādes ķēdes un loģistika, automobiļu ražošana, medicīna, lauksaimniecība, agrorūpniecība un pārtikas ražošana, linkopība, komercpakalpojumi, IT, celtniecība, metālapstrāde, radoša ekonomika, vides aizsardzība, atkritumu pārstrāde, energoefektivitāte, alternatīvā enerģija. Priekšroka tie dota uzņēmumiem, kuri nodarbina imigrantus, kā arī lauku uzņēmējiem. Programma līdzfinansē jaunajam uzņēmējam ceļa un uzturēšanās izmaksas apmaiņas laikā (600 -1000 Eiro mēnesī atkarībā no valsts, bet maksimāli ne vairāk kā 2100 Eiro par visu vizīti). Pieredzes apmaiņā var doties jau sākot no šī gada pavasara. Jārēķinās, ka no pieteikšanās brīža līdz braukšanas, lai nokārtotu visas formalitātes, paies vismaz 2 mēneši.

Ja vēlaties doties pieredzes apmaiņā uz ārzemēm vai uzņemt pie sevis jaunos uzņēmējus no Eiropas, kā arī saņemt papildus informāciju, lūdzam sazināties ar biedrību “Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti”!

Kontaktinformācija atrodama mājas lapā: http://www.balticexperts.eu/en-us/eyeproject.aspx

Informācijas avots: biedrība “Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti”

 

Pēdējās izmaiņas: 06.03.2013.