Uzsākta Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde

07.01.2013.

2012. gada 20. decembrī Preiļu novada dome pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 17., p.1.6.) par pašvaldības ilgtspējīgas stratēģijas izstrādi.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, stratēģiju paredzēts izstrādāt 2013. gada laikā. 

Jautājumus un komentārus sniegt Preiļu novada domes Attīstības daļā, zigmars.erts@preili.lv, 29433146.

Pēdējās izmaiņas: 07.01.2013.