SIA „Preiļu saimnieks” apbedīšanas birojs: Cieņa pret tradīcijām

27.02.2013.

Pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks” apbedīšanas birojs ir Komunālās nodaļas struktūrvienība. Neskatoties uz to, ka apbedīšanas pakalpojumu sniegšanas nozare nav no tām pelnošākajām, svarīgi, ka novadā darbojas viens stabils pašvaldības paspārnē esošs apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs. SIA „Preiļu saimnieks” apbedīšanas birojs ir vecākais un pieredzes bagātākais šādu pakalpojumu sniedzējs, tā vēsture ir daļa no mūsu pilsētas vēstures. SIA „Preiļu saimnieks” apbedīšanas birojs piedāvā pilnu apbedīšanas pakalpojumu servisu, profesionālu palīdzību bēru ceremonijas organizēšanai un iejūtīgu attieksmi.

 

Atbalsts smagos dzīves brīžos

SIA „Preiļu saimnieks” apbedīšanas biroju vada pieredzējusi apbedīšanas pakalpojumu profesionāle Valentīna Petrova un apbedīšanas pakalpojumu speciāliste Jana Rinča. Apbedīšanas birojs nav tikai apbedīšanas piederumu veikals, svarīgākā un arī grūtākā darba daļa ir sniegt pakalpojumu: atbalstu emocionāli smagā dzīves brīdī – sērās par tuvinieka zaudējumu. Tādēļ biroja darbinieces, uzmanīgi uzklausot katru cilvēku, cenšas kliedēt apjukumu, pamazām bēru ceremonijas organizēšanu ievadot pareizā gultnē, izskaidrojot bēru ceremonijas norisi.

Mūsu apbedīšanas birojā palīdzība nevienam netiek atteikta. Palīdzam organizēt bēres arī tiem cilvēkiem, kuri nav vietējie un neorientējas pilsētā, bet vēlas šeit apbedīt tuvinieku. Lai mirušo godam izvadītu pēdējā gaitā, mūsu darbinieces palīdz organizēt bēru ceremoniju, sākot no izvadīšanas līdz sēru mielasta vietas izvēlei.

 

Piedāvājam visus vajadzīgos apbedīšanas piederumus

SIA „Preiļu saimnieks” apbedīšanas birojā visu bērēm nepieciešamo atribūtiku var iegādāties ne tikai katoļu, bet arī pareizticīgo un vecticībnieku konfesijām piederīgie. Vienmēr uzņemamies pilnu atbildību par zārku un citu apbedīšanas piederumu kvalitāti. 

Mūsdienās nav stingri noteiktu bēru rituālu ierobežojumu, un mirušā tuviniekiem ir rīcības brīvība. Tādēļ bieži vien ļoti noder pieredzējušu darbinieču padoms un ieteikumi, sapratne un iejūtība, respektējot tuvinieku vēlēšanos.

 

Kapa rakšanas un nesēju pakalpojumi bērēs

SIA „Preiļu saimnieks” apbedīšanas birojs piedāvā kapa rakšanas un nesēju pakalpojumu bērēs, ko profesionāli veic mūsu darbinieku komanda – Aivars Gribusts, Māris Miezītis, Jānis Borbalis un Gunārs Kozlovskis. Šādā sastāvā vīri astoņu gadu laikā apkalpojuši tuvu 800 bērēm, ir pieredzējuši ne tikai katoļu, bet arī pareizticīgo un vecticībnieku bēru rituālu izpildē. Kā viņi paši atzīst, tad ļoti svarīga ir koleģialitāte un laba savstarpēja saprašanās. Bēru rituāla brīdī visam jānotiek precīzi, nenozīmīgu detaļu te nav.

Emocionāli smagākā ir mirušā transportēšana no mājām uz morgu. Šo pakalpojumu neatsakām arī nakts stundās un brīvdienās. Te nepieciešama emocionālā noturība un racionalitāte, jo šis brīdis piederīgajiem ir ļoti smags un reizēm arī apjukuma pilns.

Kapa rakšana ir tikai viens no posmiem pilnā pakalpojuma klāstā, kam seko nešana un kapā guldīšana. Apbedīšanas biroja piedāvājums ir elastīgs, ja nepieciešams, tad var izmantot tikai kādu vienu no pakalpojuma posmiem.

 

Ar pašvaldības atbalstu rekonstruēta kapličas ēka

Preiļu pilsētas kapličas atvadu zāli mirušā novietošanai līdz apbedīšanas brīdim un lūgšanu laikā izmanto dažādām konfesijām piederīgie. Pagājušajā rudenī pašvaldība piešķīra līdzekļus Preiļu pilsētas kapličas remontam. Kapličas ēka celta pagājušā gadsimta 70. gados, tādēļ tās remonts bija vitāli nepieciešams.

Savulaik mūsu pilsētas kapliča guvusi atzinību kā viena no sēru rituālam atbilstīgākajām kapličām Latvijā. Pagājušajā rudenī kapličai veikts iekštelpu kosmētiskais remonts, sēru zālē ieklāta flīžu grīda, ielikti jauni PVC logi, atjaunots jumts, uzbūvēta nojumīte pie ieejas. Kapličai izbūvēta jauna piebūve kapu inventāra glabāšanai. Tagad arī labiekārtots sanitārais mezgls, ko atzinīgi novērtē kapsētas apmeklētāji. SIA „Preiļu saimnieks” galdnieku darbnīcā izgatavoti plaukti un jauni soli sēru zālei.

Izremontēta speciāla telpa mirušo glabāšanai, kas aprīkota ar saldējamo iekārtu. Sevišķi siltās sezonas periodā ir nepieciešamība pēc iezārkotu mirušo uzglabāšanas pakalpojuma.

Apmeklētāji izteikuši atzinību par labiekārtoto kapliču. Patīkami, ka izremontēta kapu pārzines darba telpa, kur apmeklētāji var sasildīties un mierīgā atmosfērā izrunāt visu nepieciešamo.

Apbedīšanas biroja darbiniecēm ir ieceres, kā vēl varētu uzlabot sēru zāles iekārtojumu. Derētu atjaunināt sēru zāles centrālās sienas noformējumu. Pavasarī varēs labiekārtot kapličas ēkas apkārtni, jo tā tomēr ir viena no mūsu pilsētas vizītkartēm.

 

Apsaimniekojam pilsētas kapsētas

SIA „Preiļu saimnieks” apbedīšanas birojs saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem veic pilsētas jauno un veco kapu un kapličas uzturēšanu un apsaimniekošanu. Apbedīšanas birojs veic kapavietu uzskaiti, mirušie tiek iereģistrēti miršanas reģistrācijas grāmatā. Ja nepieciešams, tad biroja darbinieki radiniekiem palīdz atrast sen mirušo tuvinieku atdusas vietas.

Pilsētas veco kapu pārzines pienākumus veic Antoņina Veigule, bet jauno kapu pārzinis ir Aleksandrs Školins. Kapu pārziņi darba pienākumus veic ar pārliecību, ka svarīgākais ir nākt pretim ikvienam cilvēkam, uzklausot un respektējot ikviena vēlmes un vajadzības. Pateicoties tam, ka pilsētas kapi tiek pārraudzīti, tie tiek iekārtoti kārtīgi un akurāti, un tie vienmēr ir sakopti.

Kapu apmeklētājiem jāatceras, ka kapsētā veicamie darbi (pieminekļu uzstādīšana u.tml.) saskaņojami ar kapsētas pārzini. Pie pārzines glabājas dažādi kapu sakopšanai nepieciešamie darbarīki, kas sevišķi noderīgi varētu būt tiem, kas mērojuši tālu ceļu, lai apmeklētu tuvinieku atdusas vietas.

 

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

Pēdējās izmaiņas: 27.02.2013.