Visi iedzīvotāju sašķirotie atkritumi tiek nodoti atkārtotai pārstrādei

27.02.2013.

Vairākreiz nācies dzirdēt iedzīvotāju viedokli, ka šķirot atkritumus nav lielas jēgas, jo atbrauc atkritumu savākšanas mašīna un tāpat visu saber kopā. Tā nav taisnība! Patiesībā notiek tā, ka šķirotie atkritumi tiek izvesti atsevišķos, speciāli organizētos reisos. Vienā braucienā tiek izvesti sašķirotie atkritumi no konteineriem ar dzelteniem vākiem, bet citā – konteineri ar zaļajiem vākiem. Neuzmanīgi vērotāji ir pārpratuši situāciju droši vien tāpēc, ka šķirotie atkritumi tiek izvesti ar to pašu automašīnu, ko izmanto sadzīves atkritumu izvešanai.

Lai preiliešiem radītu ērtus apstākļus šķirošanai, pilsētā pie daudzdzīvokļu mājām izveidoti dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukumi. Tajos izvietoti trīs veidu sadzīves atkritumu konteineri: konteineri ar dzelteniem vākiem (makulatūrai un kartonam, plastmasai, PET pudelēm, cietajai plastmasai (HDPE), skārda bundžām), konteineri ar zaļiem vākiem (stikla pudelēm un burkām) un konteineri nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Šķirotajiem atkritumiem jābūt bez citu sadzīves atkritumu piejaukuma. Jāņem vērā, ka dalīto atkritumu konteineros cita veida atkritumus mest nedrīkst!

Daudz labu materiālu var izmantot atkārtoti, un šķirošana ir veids, kā ietaupīt dabas resursus, jo no izlietotajām precēm atkārtoti var ražot izejvielas un produktus. Atkritumu šķirošana ir viens no veidiem, kā rūpēties par dabas saglabāšanu, lai arī nākamās paaudzes varētu dzīvot tīrā vidē un elpot svaigu gaisu.

 

Šķirošanas iespējas privātmāju un lauku teritoriju iedzīvotājiem

Arī privātmāju iedzīvotājiem vajadzētu iesaistīties atkritumu šķirošanā. Šeit ir divas iespējas: šķirotos atkritumus izmest attiecīgajos konteineros tuvākajā dalīti vākto atkritumu šķirošanas punktā, vai, ja sakrājas daudz pārstrādei derīgo atkritumu, pašiem tos nogādāt Atkritumu šķirošanas laukumā, Preiļos, Rīgas ielā 4, kur par šo atkritumu nodošanu nav papildus jāmaksā.

 

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa aicina visus iesaistīties atkritumu šķirošanā, un visiem kopā rūpēties par sakoptu vidi un veselīgu gaisu! Aicinām būt atbildīgiem pret vidi un izlietoto iepakojumu nodot atkārtotai pārstrādei!

Pēdējās izmaiņas: 27.02.2013.