No 5. marta iedzīvotāji aicināti pieteikties mājokļa pabalstam

05.03.2013.

Ievērojami augušie apkures rēķini, kas nepatīkami pārsteiguši daudzus iedzīvotājus, veicinājuši arvien lielāku iedzīvotāju interesi par iespēju saņemt pašvaldības atbalstu. Sākot ar 5. martu Preiļu novada Sociālais dienests atsāk pieņemt iesniegumus mājokļa pabalsta piešķiršanai šajā gadā.

Līdzīgi kā aizvadītajos gados, pirmos mājokļa pabalsta saņemšanai aicinām pieteikties pensionārus un invalīdus, bet arī pārējie iedzīvotāji iespēju robežās tiks apkalpoti un sniegtas nepieciešamās konsultācijas. Aizvadītā gada divu nedēļu laiku, kopš tika uzsākta iesniegumu pieņemšana, pabalstam pieteicās 191 persona. Domājams, ka ne mazāka aktivitāte būs vērojama arī šogad.

Visi interesenti mājokļa pabalsta saņemšanas jautājumā sākot ar šī gada 05. martu aicināti griezties Preiļu novada Sociālā dienesta 1. kabinetā, Aglonas ielā 1a, Preiļos, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-17.00, trešdienās no plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-18.00, vai sava pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka.

Jau trešo gadu ir spēkā saistošie noteikumi, kas paredz,. ka tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir ģimenēm (personām), kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Preiļu novadā un atbilst kādai no sekojošām iedzīvotāju grupām:

– ģimene (persona), kura, atbilstoši spēkā esošajiem LR tiesību aktiem, atzīta par trūcīgu;

– nestrādājošs pensionārs vai invalīds, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens, kura pensija ir līdz Ls 160.00 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā;

– divi vai vairāki kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri un/vai invalīdi, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz Ls 140.00;

– nestrādājošs pensionārs vai invalīds, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens, kura pensija ir no Ls 160.01 līdz Ls 170.00 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā.

Līdzīgi kā aizvadītajā gadā, uz minētā pabalsta saņemšanu var pretendēt pensionāri/invalīdi ar pensiju līdz Ls 170, kas dod iespēju minētajam pabalstam pieteikties plašākam personu lokam. Tāpat saglabāta pabalsta apmēra diferenciācija atkarībā no apkures veida (malkas vai centrālā apkure) un ir spēkā nosacījums, ka ģimenēm (personām), kuru mājokļi ir ar centrālo siltumenerģijas padevi, pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam. Arī pabalsta apmērs šogad nav ticis mainīts.

2012. gadā mājokļa pabalsts piešķirts 584 ģimenēm jeb 1087 personām, tam izlietojot nedaudz vairāk kā 48 tūkstošus latu, no kuriem aptuveni 60 procenti piešķirti trūcīgo ģimeņu mājsaimniecībām. No visām personām 94 minētā pabalsta saņēmēji bijuši invalīdi, 280 – pensijas vecuma personas. Tas, vai mājokļa pabalsta saņēmēju būs vairāk, būs zināms gan tikai gada beigās, tomēr salīdzinājumam jāmin, ka 2011. gadā mājokļa pabalsta saņēmēju bija par 11 ģimenēm vairāk, nekā aizvadītajā gadā, un par aptuveni diviem tūkstošiem vairāk tika izlietots finansu resursu minēta pabalsta piešķiršanai.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga

 

Pēdējās izmaiņas: 05.03.2013.