10. martā notiks Preiļu novada atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā

10.03.2013.

Šī gada 10.martā uz Pelēču ezera notiks Preiļu novada atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā. Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija ezera dienvidu galā – Pelēču pusē, aptuveni 17 km no Preiļiem. Sīkāku informāciju skatīt nolikumā. 

PREIĻU NOVADA 2013.GADA ČEMPIONĀTS ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANĀ NOLIKUMS 

Sacensību mērķis:

Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu .Noteikt labākos zemledus makšķerēšanas speciālistus gan komandu, gan individuālajā vērtējumā. 

Vieta un laiks:

Čempionāts notiks 2013.gada 10.martā Preiļu novada Pelēču ezerā (dienvidu galā, aptuveni 17 km no Preiļiem ) plkst.09.00 

Sacensību scenārijs:

Dalībnieku reģistrācija – 8.30 – 9.00

Sacensību norises laiks – 09.00 – 13.00.Lomu svēršana un rezultātu apkopošana – 13.15 – 13.45

Uzvarētāju apbalvošana. 

Sacensību dalībnieki:

Sacensībās piedalās komanda, kuras sastāvā trīs dalībnieki neatkarīgi no vecuma un dzimuma. Drīkst startēt arī individuālajā vērtējumā. Atseviškā vērtējumā individuāli tiek vērtēti jaunieši -1997.g.dz. un jaunāki.

 Dalībniekiem piesakoties jāmin vārds, uzvārds, dzimšanas gads ,derīgas makšķernieku kartes numurs. Dalībnieki sacensību vietā nokļūst ar saviem transporta līdzekļiem vai ar autobusu. 

Sacensību noteikumi:

Sacensības notiks tiesnešu norobežotā laukumā bez sektoriem visiem dalībniekiem .Sportistam līdzi jāņem divi karodziņi ar ko atzīmēt savus āliņģus ,makšķerējot vienam no tiem jāatrodas ne tālāk kā 50 cm no āliņģa.Uz karodziņa jābūt komandas nosaukumam ,vārdam un uzvārdam .Zivis nedrīkst nomest uz ledus vai sniegā, tās jāglabā kastē vai maisiņā .Dalībnieki drīkst makšķerēt ,urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5 m viens no otra .Sacensības sākot katrs dalībnieks saņem maisiņu zivīm .Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri un vienu āķi. Lomā drīkst paturēt visas šajā ūdenskrātuvē noķertās zivis, izņemot līdakas. Aizliegts savu lomu nodod citiem sacensību dalībniekiem .Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu  ievērošanu. 

Uzvarētāju noteikšana:

Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst sportists ,kuram lielāks noķerto zivju svars. Par uzvarētāju komandu vērtējumā kļūst tā komanda ,kurai summējot individuāli izcīnītās vietas ir mazākā punktu summa.Ja punktu skaits ir vienāds, augstāka vieta tai komandai , kurai lielāks zivju kopsvars.

Uzvarētāju apbalvošana:

Uzvarētājs un godalgoto vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas kausiem .Komandu vērtējumā ar diplomiem un piemiņas medaļām. Individuāli tiek apbalvoti arī I – III vietu ieguvēji jauniešiem (1997.gadā dzimuši un jaunāki) kā arī veiksmīgākā makšķerniece sieviešu vērtējumā. Tiek apbalvots arī smagākās noķertās zivs īpašnieks. 

Sīkāka informācija par sacensību norisi un mutiska pieteikšanās pie Preiļu novada sporta pasākumu organizatora Leonīda Valdoņa vai pa tālr.:29556446

Ne asakas un patīkamu atpūtu pie dabas!

 

Pēdējās izmaiņas: 10.03.2013.