22. februārī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Žetonu vakars

22.02.2013.

 

Ak, taureņus jūs sevī nebendējiet!
Jo viss, kas tieši tagad iet un te iet,
Ir vienīgais, kur ielikt ideālu
Un savus sapņus visvisādus tālus.
/I.Ziedonis/

22. februārī 3. kursu audzēkņi parādīja savas spējas, iemaņas, izdziedāja dažādas dziesmas un spēlēja dažādas lomas, jo ģimnāzijā notika, manuprāt, gada skaistākais pasākums – Žetonu vakars. Šogad Žetonu vakara motīvs bija taureņi. Kopā piedalījās 86 ģimnāzisti, kuri vakara gaitā veidoja krāšņu, aizraujošu, interesantu taureņu salidojumu Viņus vērot nāca audzēkņu vecāki un draugi, kā arī pedagogi, jo šis koncerts tapa kā pateicība par skolotāju ieguldīto darbu un rūpēm triju gadu garumā un vecāku uzmanību, gādību un, protams, mīlestību. Audzēkņus atbalstīja arī kursu audzinātāji: 3.A kursa audzinātāja Elita Grigale;3.B kursa audzinātāja Natālija Pīzele; 3.DF kursa audzinātāja Silvija Kivko; 3.DK kursa audzinātāja Ingūna Patmalniece. Svinīgajā koncertā treškursniekus uzrunāja  direktore Ligita Pauniņa, kura kā pateicības simbolu par skolā pavadīto laiku un gūtajām zināšanām no ģimnāzistiem saņēma piemiņas žetonu. Pēc koncerta skolēni ar saviem vecākiem un klašu audzinātājiem devās uz savām klasēm, lai saņemtu ģimnāzijas piederības simbolu – žetona gredzenu. Svētki turpinājās kopā ar grupu `Galaktika`.

Man šis bija pats skaistākais pasākums, ko esmu piedzīvojusi Preiļu Valsts ģimnāzijā. Protams, bija dažādi satraukumi un uztraukumi pirms tam, bet tas viss izgaisa, kad sajutu pārējo ģimnāzistu atbalstu. Viennozīmīgi sirsnīgākais treškursnieku pasākums, kurā var izjust patiesu saliedētību un piederību skolai.

Lueta M. Vjakse, 3.A kursa audzēkne

Pēdējās izmaiņas: 22.02.2013.