Savus sadzīves atkritumus nedrīkst izmest svešos konteineros

27.02.2013.

Pilsētā izvietotajos sadzīves atkritumu konteineros bieži vien nonāk sveši sadzīves atkritumi, tāpēc saprotami, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji pauž sašutumu, ka viņiem par šiem svešajiem atkritumiem ir jāmaksā. 

Protams, nav nekas pretim pret to, ka cilvēki no citām vietām dalīti vākto atkritumu konteineros izmet savus sašķirotos atkritumus, bet nav pieļaujama situācija, kad ar mašīnu tiek pievesti pat vairāki atkritumu maisi un tiek izmesti daudzdzīvokļu mājām paredzētā nešķiroto sadzīves atkritumu konteinerā. Rezultātā mājas iedzīvotājiem pašiem vairs nav, kur likt atkritumus un sanāk, ka vēl jāmaksā par svešajiem atkritumiem. 

Teritorijas tīrība un kārtība lielā mērā ir atkarīga no konteineru lietotāju godaprāta. Nav pieļaujama atkritumu kaudžu veidošanās. Ja pēc remonta veikšanas vai šķūnīšu, garāžu tīrīšanas ir liels daudzums dažādu sadzīves atkritumu, tad nekādā gadījumā tos nedrīkst atstāt pilsētas atkritumu savākšanas laukumos, bet gan ir jāzvana SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļai un jāpiesaka atsevišķa atkritumu izvešana. Izvērtējam katru situāciju atsevišķi un vienosimies par klientam piemērotāko atkritumu izvešanas risinājumu. Nekādā gadījumā nedrīkst veidot atkritumu kaudzes pie atkritumu savākšanas punktiem vai ielu malās. Informācija par nesankcionētām atkritumu kaudzēm tālāk tiek nodota pašvaldības policijai. 

Atkārtotai pārstrādei derīgie atkritumi (makulatūra, kartons, plastmasa, stikls u.c.) vai nu pašiem vai piesakot SIA „Preiļu saimnieks” transportu, ir jānogādā Atkritumu šķirošana slaukumā Preiļos, Rīgas ielā 4.

LR normatīvie akti paredz pienākumu ikvienai fiziskai vai juridiskai personai iesaistīties pašvaldības organizētajos atkritumu apsaimniekošanas pasākumos. Ja līdz šim vēl neesat noslēguši līgumu ar SIA „Preiļu saimnieks” par cieto sadzīves atkritumu izvešanu, tad noteikti to izdariet! Vairāk informācijas, zvanot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tel. 65307086 vai 29420721. 

Atkritumu savākšanas punkti paredzēti, lai tur izvietotajos konteineros pilsētas iedzīvotāji izmestu atkritumu maisiņus. Tie nav paredzēti lielam atkritumu daudzumam, un nekādā gadījumā nedrīkst pārvērsties par izgāztuvi!

 

Pēdējās izmaiņas: 27.02.2013.