Ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana atsāksies pavasarī

25.02.2013.

Pavasarī, visticamāk, aprīlī, kad iestāsies rakšanas darbiem labvēlīgi laika apstākļi, atsāksies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” būvdarbi.

Šobrīd, ziemas periodā, būvdarbi ir pārtraukti. Daugavpils ielā, vietās, kur bija raktas tranšejas, periodiski tiek piebērtas šķembas. Pavasarī ielas, kurās notika rakšanas darbi, tiks pilnībā sakārtotas.

Jau vēstīts, ka 2010. gada 15. oktobrī noslēgts līgums starp SIA „Preiļu saimnieks” un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanu.

Projekta ietvaros maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi iepirkuma procedūras rezultātā veic personu apvienība „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Sistēmeksperts”. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības darbi, saskaņā ar līgumu, noslēgsies šī gada novembrī.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 150 713,65 Ls, no tām 2 014 794,88 Ls finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome.
_______________________________________________________________
Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pēdējās izmaiņas: 25.02.2013.