Preiļu novadā turpinās vairāku apjomīgu projektu īstenošana

25.02.2013.

Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem tiks atsākta Rēzeknes ielas rekonstrukcija projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” (Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/028) ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir Ls 709 270,49, tai skaitā ERAF finansējums Ls 488 982,56, valsts budžeta dotācija pašvaldībām Ls 19 561,91. Darbu veicējs SIA „Krustpils”. Saskaņā ar noslēgto būvniecības līgumu darbus plānots pabeigt līdz šī gada 26. jūlijam.

Turpinās projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” īstenošana aktivitātes 3.6.2.1. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros. No projekta ietvaros paredzētā ir uzsākta Preiļu Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes uzlabošana (SIA „Latgales jumts”) un Preiļu Valsts ģimnāzijas energoefektivitātes uzlabošana (SIA „BKS Energy” un SIA „Eldita”). Pavasarī būvdarbi tiks atsākti un tos plānots pabeigt līdz šī gada jūnija beigām. Tāpat šī projekta ietvaros tuvākajā laikā tiks veikts būvniecības iepirkums Preiļu Valsts ģimnāzijas ēdināšanas bloka izbūvei (tai sk. stacionārā aprīkojuma iegāde), Preiļu 2. vidusskolas infrastruktūras attīstībai (tai sk. stacionārā aprīkojuma iegāde, fasādes siltināšana, apkārtnes labiekārtošana), Preiļu 1. pamatskolas infrastruktūras attīstībai (tai sk. stacionārā aprīkojuma iegāde, fasādes siltināšana, apkārtnes labiekārtošana), Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas rekonstrukcija (tai sk. stacionārā aprīkojuma iegāde, fasādes siltināšana, apkārtnes labiekārtošana). Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda Ls 2 253 423,67, tai skaitā ERAF līdzfinansējums Ls 1 915 410,12 (85%,), pašvaldības finansējums Ls 338 013,55 tai skaitā valsts budžeta dotācija Ls 67 602,71.

Uzsākta arī projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” īstenošana aktivitātes 3.6.2.1. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros. Projekts paredz veikt vērienīgus būvdarbus ar mērķi uzlabot Preiļu pilsētas un pagastu centru ielu stāvokli, veicot asfaltēšanas darbus, tāpat plānots pabeigt gājēju ietvi Līču ciema virzienā. Pagastu centros: Aizkalnes pagastā Jaunības iela (0,00 – 0,32 km visā garumā), Torņa iela (0,00 – 0,285 km visā garumā), Pumpura iela (0,00 – 0,24 km posms visā garumā), Vītolu iela (0,00 – 0,74 visā garumā)  – kopā 1,585 km; Saunas pagastā Miera iela (0,00 – 1,08 km visā garumā), Miera iela – Ķirši (0,00 – 0,14 km visā garumā), Mehanizatoru iela (0,00 – 0,81 km visā garumā), Miera iela – Mehanizatoru iela (0,00 – 0,20 km visā garumā), Zaļā iela (0,00 – 0,38 km visā garumā), Liepu iela (0,00 – 0,18 km visā garumā), Skolas iela (0,00 – 0,52 visā garumā) – kopā 3,31 km; Pelēču pagastā Jaunatnes iela (0,00 – 0,62 km visā garumā), kopā 0,62 km; Preiļu pagastā Saules iela (0,00 – 0,29 km visā garumā), Bērzu iela (0.00 – 0,48 km visā garumā) – kopā 0,77 km, kā arī ietves un veloceliņa pabeigšana līdz Līčiem no Preiļu pilsētas robežas. Preiļu pilsētā Lauku iela (0,00 – 0,101 km), Nākotnes iela (0,00 – 0,190 km visā garumā), Dārzu iela (0,00 – 0,27 km visā garumā), Celtnieku iela (0,280 – 0,720 km posms 0,44 km garumā) – kopā 1,01 km. Seguma rekonstrukcija Brīvības ielā (posmā no pilsētas centra krustojuma līdz Rīgas ielai), Aglonas ielā (posmā no centra krustojuma līdz Liepu ielai). Šobrīd ir izsludināts iepirkums Brīvības un Aglonas ielu ūdens lietus kanalizācijas un seguma rekonstrukcijai, būvdarbus plānots jau veikt pavasarī. Pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes tiks veikti pārējie būvdarbu iepirkumi. Kopējās plānotās izmaksas sastāda Ls 945 830,45, tai skaitā ERAF līdzfinansējums Ls 803 955,88 (85%), pašvaldības finansējums Ls 141 874,57 tai skaitā valsts budžeta dotācija Ls 28 374,91.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.