19. martā Pelēču KN Ziedu nolikšana pie politiski represēto piemiņas akmens un tematisks pasākums Pelēču pamatskolā

19.03.2013.

19. martā plkst. 12.00 Pelēču KN Ziedu nolikšana pie politiski represēto piemiņas akmens un tematisks pasākums Pelēču pamatskolā

Pēdējās izmaiņas: 19.03.2013.