1. – 31. martā Aizkalnes TN Gleznas un grafikas no Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājumiem „SIEVIETES UN ZIEDI”

01.03.2013.

1. – 31. martā Aizkalnes TN Gleznas un grafikas no Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājumiem „SIEVIETES UN ZIEDI”

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2013.