Valentīndienas šovs `Paradīzes saldais ābols` Aizkalnē

15.02.2013.

„Mīlestība- tā kā zibens nāk”
 /I. Ziedonis/

 
15. februāra vakarā Aizkalnes tautas nama zāle svinīgi saposta mīlestības svētkiem – sirsniņbaloni un sirdis, virs ieejas durvīm kupls āmuļa zars. Saka, ka ejot zem šī zara ir jāskūpstās, jo āmulis aug starp debesīm un zemi, tas esot Dieva sūtnis.

Šovs sākās ar atraktīvu Amora un Amoretas (šova vadītāju) uznācienu, kuri aicināja ienākt zālē, satiekoties zem āmuļa zara šova dalībniekus – sešus pārus. Šovs nav iedomājams bez vērtētājiem – žūrijas. Pāru sniegumu dažādos konkursos vēroja un vērtēja Ilga Lozda, Regīna Šņepste, Solvita Brūvere un Juris Želvis.

Šova dalībniekiem vajadzēja lasīt mīlas dzeju, apliecināt savas zināšanas dabas zinībās, veidot saskanīgu tērpu komplektu pārim, sacerēt mīlas baušļus, dejot mīlas dejas. Visi pāri izcēlās ar atraktivitāti, izdomu un drosmi. Kamēr pāri gatavoja konkursu uzdevumus, skatītājiem bija iespēja baudīt Aizkalnes jauniešu vokālā ansambļa, Pelēču kultūras nama deju grupas „Dejotprieks” un Aizkalnes jauniešu deju grupas priekšnesumus. Šova noslēgumā visus iepriecināja Ilzes Rožinskas emocionālais priekšnesums.

Žūrija vēroja un vērtēja katru pāra konkursu ar sirsniņatzīmēm un komentāriem, kā rezultātā pāriem piešķīra nominācijas: Rasmai un Imantam Zariņiem- Visatraktīvākais pāris, Sandrai Cakulei un Ilgonim Valainim- vissaulainākais pāris, Daigai un Jānim Putāniem- Vislaimīgākais pāris, Laurai Stašulānei  un  Sandim Stuburam- viskoķetākais pāris, Kristīnei Šņepstei un Jānim Valainim   – visnoslēpumainākais pāris, Kristīnei Norkārklei un Jānim Kokinam   – visnoslēpumainākais pāris. Skatītāju simpātiju balvu ieguva Laura un Sandis. Katrs pāris balvā saņēma „Paradīzes saldo ābolu” un Preiļu novada KC sagādātās pārsteiguma balvas. Pateicos visiem šova dalībniekiem – pāriem, žūrijai, pašdarbniekiem par mīlestības svētku gaišo noskaņu. Paldies Arvīdam Meļko par šova apskaņošanu.

Māra Rožinska,
Aizkalnes TN vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 15.02.2013.