27. februārī, Rīgā, bezmaksas apmācību seminārs `Ekodizaina un dzīves cikla pieeja produktu ražošanā`

27.02.2013.

Apmācību seminārs „Ekodizaina un dzīves cikla pieeja produktu ražošanā”

Rīgā, 2013. gada 27. februārī notiks vides nozarei veltīts mācību seminārs  „Ekodizaina un dzīves cikla pieeja produktu ražošanā”. Semināra mērķis ir iepazīstināt ar ekodizaina un dzīves cikla pieeju produktu ražošanā: pamatprincipiem, ieguvumiem, prasībām un informācijas avotiem, kas pieejami uzņēmējiem. Apmācības paredzētas ķīmijas un tekstilrūpniecības uzņēmumu speciālistiem.  Pasākuma noslēgumā dalībnieki saņems sertifikātus par kursa noklausīšanos.
 
Pasākuma programmā:
· Produktu dzīves cikla pieeja. Ar to saistītās izmaiņas vides aizsardzības likumdošanas prasībās produktiem un publiskā iepirkuma likumdošanā. Tirgus attīstības tendences.
· Dzīves cikla novērtējums: kvalitatīvais un kvantitatīvais. ISO un CEN (Eiropas standartu komitejas) standarti. Pieejamās datu bāzes un programmas. 
· Ekodizains. Pamatprincipi. Pieejamie instrumenti. Produktu kategoriju noteikumi.
· Piegādes ķēde. Vides produktu deklarācijas. Ekomarķējums. Standartu un marķēšanas noteikumu harmonizācija. Ķīmiskās un tekstilrūpniecības produktiem pieejamais ekomarķējums.
· Ekomarķējuma iegūšana: praktiskie jautājumi. Izmaksas, nepieciešamie resursi.
 
Pasākuma norises laiks un vieta: 2013. gada 27.februāris, zāle Gamma, Radisson Blu Latvija, Elizabetes iela 55, plkst. 10.30 – 16.30. Ierašanās un reģistrēšanās no plkst. 10.00.  Dalība pasākumā ir bez maksas.
 
Papildus informācija, pasākuma programma un reģistrācija pasākumumam: http://www.een.lv/pasakumi/aktualitates/apmacibu-seminars-ekodizaina-un-dzives-cikla-pieeja-produktu-razosana

Pēdējās izmaiņas: 27.02.2013.