Godina Preiļu novada veiksmīgākos uzņēmējus un lauksaimniekus

15.02.2013.

15. februārī Preiļu kultūras namā pulcējās Preiļu novada lauksaimnieki un uzņēmēji uz gadskārtējo pasākumu, ko organizēja Preiļu novada dome, Biznesa inkubators un lauku attīstības speciālists.

Vakaru ievadīja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Alda Adamoviča uzruna un ieskats novada attīstībā. Pašvaldības vadītājs pateicās ikvienam uzņēmumam, zemnieku un piemājas saimniecībai par devumu visa novada ekonomikas stiprināšanā un labklājības vairošanā. Domes pateicības par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā un pašvaldības suvenīrus saņēma uzņēmumi – lielākie nodokļu maksātāji 2012. gadā, kā arī lielākie un aktīvākie pagājušā gada novada lauksaimnieki vairākās nozarēs: piena lopkopībā, graudkopībā, gaļas liellopu audzēšanā, bioloģiskajā un netradicionālajā lauksaimniecībā. Domes pateicības saņēma veiksmīgākie dārzeņu audzētāji, jaunie lauksaimnieki, kuri apstiprināti projektos „Jaunais lauksaimnieks”, „Daļēji naturālā saimniecība” un aktīvākie tūrisma nozares pārstāvji.
Klātesošos pasākuma dalībniekus uzrunāja A/S „Preiļu siers” valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts. „Preiļu siera” vadītājs sveica lielākos piena piegādātājus 2012. gadā, saimniecību pārstāvjiem pasniedzot dāvanu kartes.  

Izdošanos un labus panākumus turpmākajā darbā visiem uzņēmējiem un lauku saimniecību ļaudīm vēlēja arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu konsultāciju biroja un Preiļu nodaļas vadītājs Guntars Melnis un Preiļu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Aina Golubeva.

Šogad Aldis Adamovičs teica ‘paldies’ arī jaunajiem uzņēmējiem par uzdrošināšanos iesākt uzņēmējdarbību. SIA „Manco Energy Latgale” (valdes priekšsēdētājs Māris Mūrnieks), SIA  „MD kāre” (valdes locekle Ināra Dekterjova) un SIA „Picu Bode” (valdes locekle Evija Kotāne) atbalstu uzņēmējdarbības sākšanai gūst Preiļu novada Biznesa inkubatorā. Visi trīs jaunie uzņēmēji kopā ar vēl 17 jaunajiem  uzņēmumiem no Latgales – Rēzeknes, Daugavpils, Līvāniem, Preiļiem un Balviem – . piedalījās arī ASV vēstniecības rīkotajās  biznesa ideju sacensībās.

Evija Kotāne bija veiksmīgākā no Preiļu novada pārstāvjiem, un viņa kopā ar citiem pieciem Latgales jaunajiem uzņēmējiem  dosies uz Ņūorleānu (ASV), lai martā piedalītos 5. Starptautiskajā Ņūorleānas Uzņēmējdarbības nedēļā.

Pasākuma dalībniekus ar dziesmām un dejām sveica Preiļu novada pašdarbības kolektīvi – deju kopa „Gaida” (vadītāja Gaida Ivanova) un „Dancari” (vadītāja Ilze Broka), sieviešu vokālais ansamblis „Rjabinuška” (vadītāja Svetlana Stepanova). Kopā ar grupu „Ginc un es” ikviens varēja baudīt atpūtu un dejošanas prieku.

Uzņēmumi – lielākie nodokļu maksātāji 2012. gadā
AS „Preiļu siers” (valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts), SIA „VS TEKS” (direktors Valdis Skujiņš), SIA „FIRMA JATA” (valdes loceklis Viļgeļms Veleckis), SIA „Zolva” (valdes priekšsēdētāja Anna Šņepste), SIA „TU Lauki” (direktore Olga Kukare), SIA „SAU” (direktors Jānis Teilāns), SIA „Ludzenieki” (direktors Juris Mūrnieks), SIA „Automobilists” (valdes priekšsēdētājs Igors Jakovļevs), SIA „Preiļu santehniķis” (valdes priekšsēdētājs Vitālijs Dektjarjovs), SIA „PRIMO Food” (komercdirektors Aigars Zīmelis), Preiļu kooperatīvā sabiedrība (valdes priekšsēdētājs Antons Znotiņš), SIA „Preiļu celtnieks” (direktors Egīls Stikāns), SIA „Manana” (valdes priekšsēdētāja Iveta Grušņikova), SIA „Atvars P” (valdes loceklis Pēteris Petrovs), SIA „Arka Preiļi” (valdes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns), SIA „Tēraudi P” (valdes priekšsēdētāja Baiba Jakovļeva), SIA „Kontakts-Preiļi” (valdes loceklis Ingars Šņepsts), SIA „Trans SN” (valdes locekle Valentīna Ņečajeva), SIA „Dija P” (izpilddirektore Ņina Poplavska), SIA „Malibu” (direktors Jānis Teilāns), SIA „Novadnieks redakcija” (valdes locekle Tamāra Elste), SIA „Aja 1” (valdes loceklis Alberts Pastars), SIA „Preiļu aptieka”(rīkotājdirektore Andrīda Kokina), SIA „Resurss Plus” (valdes locekle Velta Krišāne), SIA „Vietējā” (valdes locekle Viktorija Nečajeva), SIA „Preiļu ainava” (valdes locekle Valentīna Mūrniece), SIA „HLG” (valdes priekšsēdētājs Georgijs Ivanovs), SIA „Lauku tehnika” (direktors Aivars Stašulāns), SIA „Preime” (valdes priekšsēdētājs Sandis Šķēps), SIA „Volmāri” (direktors Jānis Sparāns), SIA „VEGA P” (valdes priekšsēdētājs Viktors Solovjovs), SIA „Agrolatgale plus” (valdes priekšsēdētājs Jānis Jaunzems), SIA „Salang-P” (valdes loceklis Gunārs Svilāns), IK „FLASS” (īpašnieks Fjodors Stepanovs), SIA „E.M.B.R.” (valdes priekšsēdētājs Modris Salenieks), SIA „Pie torņa” (valdes locekle Ināra Indrikova), SIA „Olūts” (valdes priekšsēdētājs Anatolijs Plivda), SIA „Nams P” (vadītājs Edgars Rubens), SIA „Sīpoli” (valdes priekšsēdētājs Edgars Moļs), SIA „Instel” (valdes loceklis Jurijs Krupins), SIA „Lāzers” (valdes locekle Aina Kravale), SIA „Otars” (valdes loceklis Sergejs Streļčuks), SIA „Celmeņi ASK” (valdes priekšsēdētāja Svetlana Ruča), SIA „Simeda” (direktore Silvija Brice), SIA „Rusal” (valdes loceklis Ruslans Romanovs), SIA „LILĪ” (valdes loceklis Aivars Želvis), Kristīne Logina, Ineta Podiņa, Aivars Sudniks, Jūlijs Surgunts

Veiksmīgākie lauksaimnieki 2012. gadā
Piena lopkopība:
z/s „Punduri” (vadītājs Jānis Domulis), z/s „Ramanīši” (vadītāja Tekla Broņislava Romanovska), z/s „Dižarāji” (vadītājs Aivars Ziemelis), z/s „Jaunarāji” (vadītājs Dainis Prikulis), z/s „Jāņumājas” (vadītājs Vitālijs Livmanis), z/s „Dižozols” (vadītājs Raimonds Rubins), z/s „Jaundzelzava” (vadītājs Boriss Konstantinovs), z/s „Sūnupītes” (vadītājs Aivars Pinka), z/s „Palmas” (vadītājs Valērijs Kļavinskis), z/s „Lejas Arāji” (vadītājs Grigorijs Denisovs), z/s „Dadzīši” (vadītāja Silvija Prikule), z/s „Robežnieki” (vadītājs Edgars Pauniņš), p/s „Upmalas” (vadītājs Jānis Jaundzems), z/s „Kļavas” (vadītājs Aivars Džeriņš), p/s „Zemitāni” (vadītājs Jānis Vucāns), z/s „Avotiņi” (vadītāja Zenta Vaivode), p/s „Lāčplēši” (vadītāja Ineta Matisāne), p/s „Kļavas” (vadītāja Tekla Cirša), IK ,,SINRA-I” (vadītājs Arnis Šņepsts)

Graudkopība: z/s „Ozoli Gribinānos” (vadītājs Jānis Griboniks), z/s „Korsikova” (vadītājs Kristaps Mūrnieks), IK „Santas” (vadītājs Normunds Skutelis), z/s „Druvas” (vadītājs Arnis Višņevskis), z/s „Kalnieši-2” (vadītājs Jānis Ūgainis), z/s „Līdumi” (vadītājs Jāzeps Šņepsts), z/s „Silapļavas” (vadītājs Agris Pastars), z/s „Smeltri” (vadītājs Raitis Pastars), z/s „Seiļi” (vadītājs Jānis Seilis), z/s „Drivas” (vadītājs Māris Zalāns), z/s „Ozoli” (vadītājs Arnis Griboniks), z/s „Zeltenes” (vadītājs Ainārs Anspoks), p/s „Antoni” (vadītājs Māris Sparāns)

Gaļas liellopu audzēšana: z/s „Pauguru Mājas” (vadītājs Jānis Kručāns), z/s „Miezīši” (vadītāja Anastasija Prikule), SIA „Korna Dzirnavu HES” (vadītājs Mārtiņš Ratnieks), p/s „Kalnu Kļavas” (vadītājs Staņislavs Mūrnieks), p/s „Upeslīči” (vadītājs Georgijs Kuzņecovs)

Bioloģiskā lauksaimniecība: z/s „Meldri” (vadītājs Roberts Pastars), p/s „Kraujas” (vadītājs Arturs Želvs), z/s „Medusmuiža” (vadītāja Ilze Teilāne)

Dārzeņu audzētāji: z/s „Virbuļi” (vadītājs Antonijs Klibais), z/s „Jaunstikāni” (vadītājs Guntis Grigorjevs), z/s „Mazie Gavari” (vadītājs Jānis Gavars)

Netradicionālā lauksaimniecība: z/s „Ošumājas” (vadītājs Ainis Noviks), z/s „Kalni” (vadītāja Irēna Koleda), Dzintars Rancāns, p/s „Dankon” (vadītājs Pēteris Romanovs)
Jaunie lauksaimnieki projektā „Jaunais lauksaimnieks”: p/s „Kalēji” (vadītājs Jānis Klibais), z/s „Bērzudārzs” (vadītājs Jānis Kozulis), z/s „Vecvanagi” (vadītājs Normunds Seilis), z/s „Jasnaja Poļana” (vadītājs Aleksandrs Grohoļskis), z/s „Dižozoli” (vadītājs Ilmārs Utināns), z/s „Graviņas” (vadītājs Aldis Lozda), p/s „Jaunozoli” (vadītājs Sergejs Maruševskis)

Lauksaimnieki projektā „Daļēji naturālā saimniecība”: p/s „Spītnieki” (vadītājs Edmunds Bārbalis), p/s ,,Mežvidi” (vadītāja Aija Vaivode), p/s „Jermaki” (vadītājs Anatolijs Fedotovs), p/s „Bērzu mājas” (vadītāja Inta Brice)

Tūrisma attīstībā: Miniatūrā karaļvalsts un leļļu galerija (īpašniece Jeļena Mihailova), viesu nams „Pie Pliča” (īpašnieks Igors Pličs), viesu māja „Magones” (īpašniece Irēna Kjarkuža), vīngliemežu audzētava „Ošu mājas”, (īpašnieks Ainis Noviks), mājas vīna darītava „Kalni’ (īpašniece Irena Koleda)

Lielākie piena piegādātāji akciju sabiedrībai „Preiļu siers”: z/s „Punduri” (Jānis Domulis), z/s „Ramanīši” (Tekla Bronislava Romanovska), z/s „Dižozols” (Raimonds Rubins), z/s „Dižarāji” (Aivars Ziemelis),  z/s „Jāņumājas” (Vitālijs Livmanis), z/s „Jaunarāji” (Dainis Prikulis), z/s „Jaundzelzava” (Boriss Konstantinovs), z/s „Palmas” (Valērijs Kļavinskis), z/s „Sūnupītes” (Aivars Pinka), z/s „Lejas Arāji” (Grigorijs Denisovs), z/s „Dadzīši” (Silvija Prikule), z/s „Robežnieki” (Edgars Pauniņš), z/s „Seiļi” (Jānis Seilis), z/s „Aiztilti” (Janīna Šmeikste), z/s „Kalnieši -2” (Jānis Ugainis), Ināra Mihailova, z/s „Medusmuiža” (Ilze Teilāne), Sandra Livzāne, z/s „Kļavas” (Aivars Džeriņš), Arturs Želvis, Pēteris Grīgs, Jānis Mūrnieks, z/s „Upmala” (Viktors Plociņš), Janīna Sparāne, Silvija Romanovska, Andris Bogotais, Jevdokija Afanasjeva, z/s „Celiņmājas” (Jānis Kalvišs), Anna Skutele, Jānis Vucāns, Francis Puduls,  z/s „Silamola” (Rolands Vucāns).

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 15.02.2013.