Kopš 4. februāra Preiļu novada domē strādā jaunatnes lietu speciāliste Santa Ancāne

04.02.2013.


Kopš 2013. gada 4. februāra Preiļu novada domē strādā jaunatnes lietu speciāliste – Santa Ancāne, kuras galvenais pienākums ir koordinēt darbu ar jaunatni novadā, veicināt sadarbību starp jauniešiem, nevalstisko sektoru, sabiedrību un pašvaldību, kā arī īstenot jaunatnes politikas pilnveidošanu un īstenošanu novadā.


Jaunatnes lietu speciālists:
• persona, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni,
• veido un uztur saikni starp jauniešiem, novada domi, novada iestādēm un sabiedrību kopumā,
• izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei novadā,
• sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām,
• īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā,
• sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu,
• veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē,
• konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu,
• veicina jauniešu personības attīstību,
• nodrošina komunikāciju ar novada jaunatni un informē sabiedrību par Preiļu novada jauniešu aktivitātēm.


Hej, Preiļu novada jaunieti!
Jā, es uzrunāju tieši Tevi!
Jo Tu esi – aktīvs, atraktīvs, radošs un aizrautīgs.
Jo Tu labprāt iesaistītos un līdzdarbotos dažādās aktivitātēs savā novadā.
Jo Tev ir ļoti daudz interesantu un radošu ideju, kuras realizēt.
Vēlies veidot ikdienu krāsaināku un interesantāku sev un citiem?
Nestāvi malā! Esi atsaucīgs!
Nāc un dalies ar savām idejām! Kopā mēs tās realizēsim!


Savas idejas, pārdomas un redzējumu par jauniešu dzīvi novadā
sūti uz e-pastu:
santa.ancane@preili.lv vai zvani pa tel.: 29327010


Mājaslapā ir izveidota sadaļa Jaunatne, kurā tad arī tiks atspoguļota aktuāla informācija jauniešiem.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.