Izstādes `Skola 2013` laikā profesionālās izglītības pedagogiem iespēja apmeklēt bezmaksas seminārus

28.02.2013.

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs (VISC) izstādes „Skola 2013” laikā aicina profesionālās izglītības pedagogus un prakses vadītājus apmeklēt bezmaksas seminārus 16 nozarēs. Izejot noteiktu moduļu skaitu, ikviens pedagogs saņems apliecību par profesionālo pilnveidi. Semināri papildus sniedz iespēju pretendēt uz stažēšanos kādā Latvijas vai Eiropas Savienības uzņēmumā, tādējādi veicinot pedagogu konkurētspēju Eiropas Savienības līmenī.

Izstādes „Skola 2013” laikā, no 28. februāra līdz 3. martam, uzsvars likts uz praktiskajām mācībām, kas ietver tikšanos ar nozaru pārstāvjiem, pieredzes apmaiņu starp dažādiem Latvijas reģioniem, kā arī ikdienā noderīgiem padomiem mācību darba organizēšanā. Praktiskie semināri rīkoti ar mērķi sekmēt  skolotāju un līdz ar to – jauniešu konkurētspēju Latvijas darba tirgū.

„Pedagogu profesionālā pilnveide ir svarīgs posms konkurētspējīgas izglītības veidošanā,” stāsta Elīna Kokina, VISC ESF projekta vadītāja. „Sabiedrībā profesionālā izglītība nav pietiekami novērtēta, un joprojām eksistē maldīgi priekšstati par tās nozīmi. Tāpat kā citām ES valstīm, arī mums nepieciešami labi elektriķi, kvalificēti tūrisma biznesa pārstāvji, prasmīgi tekstila vai būvniecības pārzinātāji un daudzu citu nozaru eksperti. Pedagogi netieši ir tie, kas veido mūsu nākotni,” uzsver E. Kokina.

Projekta semināru laikā iespējams apgūt gan teorētiskos, gan praktiskos moduļus, kā arī pedagogiem papildus sniegta iespēja stažēties kādā no uzņēmumiem vai kompetenču centriem Latvijā un/ vai citās ES valstīs. „Mums, pedagogiem, praktiskās darbības semināri ir neatsverama pieredze un pievienotā vērtība karjeras izaugsmē. Tā ir laba iespēja paraudzīties uz savu profesiju no cita skatu punkta, lai ar svaigām idejām atgrieztos ikdienas darbos. Jau trīs pedagogiem  no Metālapstrādes nozares ir bijusi iespēja stažēties Vācijā, pateicoties   šim projektam un veiksmīgajai sadarbībai ar Metālapstrādes Asociācijas vadību. Tas ir ieguvums ne tikai pasniedzējiem, bet arī audzēkņiem, kas novērtē inovatīvās pieejas mācību procesā,” stāsta Gunta Briede, Jelgavas Amatu vidusskolas konditoru, maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu profesionālo mācību priekšmetu pedagogs.

Projekta teorētiskajos un praktiskajos semināros kopumā piedalījušies jau vairāk nekā 1000 pedagogu no visiem Latvijas reģioniem. Projekta ietvaros visaktīvāk apmeklētais modulis pedagogu vidū ir svešvalodu kompetenču paaugstināšana, kurā piedalījušies 1086 pedagogi, otrs pieprasītākais ir informācijas tehnoloģiju kompetences paaugstināšanas modulis, ko pabeidzis 891 pedagogs. Līdz šim īstenoti vairāki praktiskās darbības semināri un nozares pasākumi, kur piedalījušies vairāk nekā 700 pedagogu.

Profesionālās izglītības seminārus pedagogiem un prakses vadītājiem būs iespēja apmeklēt līdz mācību gada beigām, piesakoties interneta vietnē talakizglitiba.visc.gov.lv. Organizatori atgādina, ka sākot no 11. februāra pedagogiem un prakses vadītājiem ir iespēja pieteikties praktiskās darbības un teorētisko zināšanu semināriem, kas notiks izstādes „Skola 2013 laikā”. Februārā vidū tiks atvērta pieteikšanās arī stažēšanās pasākumiem kādā no Latvijas vai Eiropas uzņēmumiem vai kompetenču centriem.

Par projektu

Projekts „Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” ietvaros pasniedzēji apgūst trīs obligātos teorētiskos moduļus: 1) informācijas tehnoloģijas; 2) svešvalodas; 3) teorētisko moduli profesionālo kompetenču pilnveidei nozarē un/ vai profesijā. Tāpat projekta ietvaros piedāvāti izvēles moduļi: pedagoģijas, psiholoģijas, un sazināšanās modulis, darba tiesisko aizsardzību, darba vides drošības un darba aizsardzības modulis, kā arī uzņēmējdarbības spēju attīstības modulis.

Projekta praktiskajā daļā pedagogiem sniegta iespēja piedalīties nozares pasākumos, stažēšanās aktivitātēs uzņēmumos un kompetenču centros Latvijā un citās ES valstīs, kā arī praktiskās darbības semināros, kas ietver seminārus nozarē vai profesijā, starpnozaru praktiskās darbības seminārus, pieredzes apmaiņas seminārus..

Projekts īstenots 16 nozarēs: mehānika un mehatronika, metālapstrāde, enerģētika, elektronika un automātika, transports, būvniecība, kokapstrāde, ķīmiskā rūpniecība, tekstilapstrāde, skaistumkopšanas pakalpojumi, komercdarbība, komercpakalpojumi, informācija un komunikāciju tehnoloģija, poligrāfija, veselība un sociālā aprūpe un ceļu būve.
Teorētiskie un praktiskie semināri veidoti ESF projekta “Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” ietvaros.

Papildu informācija
Elīna Kokina
Valsts izglītības satura centra projektu vadītāja
elina.kokina@visc.gov.lv
+371  29155945

Madara Zvejniece
Valsts izglītības satura centra sabiedrisko attiecību konsultante
madara.zvejniece@ka.lv
+371 29321339

Pēdējās izmaiņas: 28.02.2013.