Preiļu novada dome veic iepirkuma – `Autobusu ar šoferiem noma XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku laikā`, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju

13.02.2013.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Autobusu ar šoferiem noma XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku laikā”.

1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

2. Iepirkuma priekšmets – „Autobusu ar šoferiem noma XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku laikā”, identifikācijas nr. PND 2013/6M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.

3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 48.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

Tehniskā specifikācija, instrukcija, pielikumi (ZIP, PDF, DOC)

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 25. februārim plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.

5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.

6. Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu – Juris Kovaļevskis – Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks, tālr.: 26410521, e-pasts:
juris.kovalevskis@preili.lv;
– administratīvos jautājumos – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.