Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Jūs piedalīties Tirdzniecības misijā uz Kaļiņingradu (Krievija), 2013. gada 12. – 14. martā

12.02.2013.

Tirdzniecības misijas darba programmas tiks izstrādātas ar mērķi padziļināti izpētīt Latvijas un Kaļiņingradas apgabala turpmākās sadarbības iespējas, paplašināt esošo sadarbību, identificēt jaunus virzienus, nodibināt jaunus biznesa kontaktus starp Latvijas un Kaļiņingradas apgabala uzņēmējiem.

Latvijas – Kaļiņingradas apgabala ekonomiskajiem kontaktiem ir labs attīstības potenciāls. Latvijas ekonomiskās intereses Kaļiņingradā nosaka ģeogrāfiskais izvietojums.

Svarīgas eksporta preču grupas uz Kaļiņingradas apgabalu – pārtikas rūpniecības produkti, tekstilmateriāli, ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru produkcija, būvniecības materiāli, transporta līdzekļi, mašīnas un iekārtas, ārstniecības līdzekļi un pārējās preces.

Svarīgākās importa preču grupas no Kaļiņingradas – koksne un tās izstrādājumi, celuloze un papīrs, pārtikas produkti, naftas produkti un pārējās preces.

Darba programmas Latvijas uzņēmējiem tiks gatavotas sadarbībā ar Kaļiņingradas Tirdzniecības un rūpniecības palātu, vadoties no Jūsu uzrādītajām biznesa interesēm, dalībnieka pieteikuma anketā.
 
Programmas projekts :
12.marts izbraukšana no Rīgas uz Kaļiņingradu
13.marts biznesa programma, uzņēmumu apmeklējums, kultūras programma
14.marts biznesa programmas noslēgums un izbraukšana no Kaļiņingradas uz Rīgu

Dalības maksā tiks iekļauti sekojoši pakalpojumi:
– biznesa programmas izstrāde un individuālo tikšanos organizēšana;
–      loģistika, vīza, viesnīca un ēdināšana;
–      kultūras programma.
Dalības maksa (avanss*) LTRK biedriem – 750 LVL, pārējiem 850 LVL.
* Ja izdevumi būs mazāki par avansa summu, pārpalikums tiks atmaksāts dalībniekiem un otrādi.

Dokumentus Krievijas vīzas noformēšanai vajadzēs nogādāt LTRK, adrese Kr.Valdemāra 35, līdz š.g. 22 februārim plkst. 11:00 (nepieciešamie dokumenti: pase, bilde, aizpildīta vīzas anketa – http://www.latvia.mid.ru/visainfo.html [anketu var aizpildīt krievu vai angļu valodās]).

Gaidām Jūsu pieteikumus līdz 2013. gada 22. februārim.
Pielikumā nosūtam pieteikuma anketu.
Papildus informāciju var saņemt LTRK Ārlietu departamentā pie Sergeja Davidova un/vai Jura Gunta Vjakses, rakstot uz
sergejs.davidovs@chamber.lv un rezekne@chamber.lv.  

[1] Sīkāku informāciju par reģionu var atrast http://www.gov39.ru/region/

Kaļiņingradas tirdzniecības misijas dalībnieku anketa 2013.gada 12.-14. martā (DOC)

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Raiņa iela 35A, Rēzekne, LV-4601, Latvija
T. + 371 64622695
M. + 371 20219190
F. + 371 64622695
rezekne@chamber.lv 
www.chamber.lv

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.