Vizuālo darbu konkurss „TĀLAS NOSKAŅAS” bērniem un jauniešiem

11.02.2013.

Raiņa muzejs „Jasmuiža” izsludina vizuālo darbu konkursu TĀLAS NOSKAŅAS bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 19 gadiem.

Konkurss tiek rīkots, atzīmējot Raiņa dzejoļu krājuma „Tālas noskaņas zilā vakarā” 110. gadadienu un bērnu dzejoļu krājuma „Saulīte slimnīcā” 85. gadadienu.

Konkursa uzdevums ir izveidot ilustrāciju brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no viena vai otra minētā krājuma.

Ilustrācijai jāatbilst šādiem nosacījumiem:
• darba tehnika pēc dalībnieka izvēles (zīmējums, glezna, grafika);
• darba formāts: A3 vai A4
Viens autors konkursā piedalās ar vienu darbu.

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās un izstādēs. Darbi paliek organizatoru rīcībā un atpakaļ autoriem netiek izsniegti.

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 5. aprīlis (pasta zīmogs).

Darbs ar norādi „Vizuālo darbu konkursam TĀLAS NOSKAŅAS” iesniedzams, sūtot pa pastu. Adrese: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Aizkalne, Preiļu novads, LV 5305
Informācija uzziņai pa tālr. 29487589 (Solvita Brūvere) vai e-pastu: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv
Ar konkursa Nolikumu var iepazīties mājas lapā www.memorialiemuzeji.lv

„Jasmuižu” mēdz dēvēt par izcilā latviešu dzejnieka un dramaturga, tulkotāja, kultūras darbinieka un politiķa Raiņa jaunu dienu zemi – tā viņam saistījās ar jaunības romantiku, iemīlēšanos, radošo iedvesmu, arī skumjām pārdomām, sevis un sava ceļa meklēšanu. Tās bija tēva mājas astoņu gadu garumā. Šeit viņš mocījās šaubās un neziņā būt vai nebūt dzejniekam, te tapa liela daļa viņa jaunības dzejoļu.

Lai mudinātu meklēt, atklāt un vizualizēt savu Raiņa dzejoli izsludinām vizuālo darbu konkursu TĀLAS NOSKAŅAS.

Uzdrošinieties, pamēģiniet!

 


 

Vizuālo darbu konkursa „TĀLAS NOSKAŅAS” nolikums

MĒRĶIS
• Aktualizēt Raiņa daiļrades lomu mūsdienu sabiedrībā.
• Rosināt bērnu un jauniešu interesi par Raiņa dzeju.
• Veicināt bērnos un jauniešos radošu pašizteiksmi.

ORGANIZATORI
Raiņa muzejs „Jasmuiža” (Raiņa un Aspazijas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība).

DALĪBNIEKI
Konkursā piedalās vispārizglītojošo skolu skolēni, vidējo speciālo mācību iestāžu, mākslas skolu audzēkņi vecumā no 10 līdz 19 gadiem.

NORISE
Konkursa uzdevums ir izveidot ilustrāciju brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no viena vai otra minētā krājuma.
Ilustrācijai jāatbilst šādiem nosacījumiem:
• darba tehnika pēc dalībnieka izvēles (zīmējums, glezna, grafika);
• darba formāts: A3 vai A4
Viens autors konkursā piedalās ar vienu darbu.

Konkursa darbs jāparaksta (vārds, uzvārds, vecums) lapas otrajā pusē. Uz atsevišķas A4 lapas konkursa darbam jāpievieno šāda informācija (datorizdruka):
• ziņas par autoru: vārds, uzvārds, vecums, dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasta adrese;
• mācību iestāde, pedagoga vārds, uzvārds;
• dzejolis, kuram ilustrācija tapusi;
• pamatojums (līdz 500 zīmēm), kāpēc izvēlēts tieši šis dzejolis.

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās un izstādēs. Darbi paliek organizatoru rīcībā un atpakaļ autoriem netiek izsniegti.

Konkursa rezultātā tiek izveidota ceļojoša izstāde. Izstādes norises laiks: no 2013. gada 25. aprīļa līdz 31. decembrim. Izstādes norises vietas: Raiņa muzejs „Jasmuiža” (25.04.2013.–15.08.2013.) un Raiņa un Aspazijas vasarnīca Majoros (28.08.2013.–30.11.2013.).

KRITĒRIJI
Konkursa darbi tiek vērtēti šādās vecuma grupās:
1. grupa – dalībnieki no 10 līdz 14 gadiem;
2. grupa – dalībnieki no 15 līdz 19 gadiem.

Vērtēšanas kritēriji:
• vizuālā darba oriģinalitāte un izteiksmīgums;
• dzejoļa izvēles motivācija;
• izvēlētās tehnikas prasmīgs lietojums.

LAIKS UN VIETA
Darbu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 5. aprīlis (pasta zīmogs)
Darbs ar norādi „Vizuālo darbu konkursam TĀLAS NOSKAŅAS” iesniedzams, sūtot pa pastu. Adrese: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Aizkalne, Preiļu novads, LV 5305

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
Darbu vērtēs žūrija, kurā aicināti piedalīties mākslinieki, vizuālās mākslas skolotāji, Raiņa un Aspazijas muzeja speciālisti.
Darbu vērtēšana notiek līdz 2013. gada 16. aprīlim. Konkursa rezultāti tiks publiskoti Memoriālo muzeju apvienības mājas lapā www.memorialiemuzeji.lv piecu dienu laikā pēc darbu izvērtēšanas.
Informācija par konkursa rezultātiem dalībniekiem tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi.

Tiks apbalvoti trīs labākie darbi katrā vecuma grupā.
Balvās: vērtīgi Latgales keramikas priekšmeti, grāmatas.

Apbalvošanas sarīkojums un godalgoto darbu izstādes atklāšana paredzēta 2013. gada 25. aprīlī Raiņa muzejā „Jasmuiža” Aizkalnē, Preiļu novadā.

INFORMĀCIJA
Tālrunis: 29487589 (Solvita Brūvere); e-pasts: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

Pēdējās izmaiņas: 11.02.2013.