Preiļu novada dome veic iepirkumu – „Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām 2013./2014.gadu ziemas sezonai”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju

06.02.2013.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām 2013./2014.gadu ziemas sezonai”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, fakss 65307323.


2. Iepirkuma priekšmets – „Malkas iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām 2013./2014.gadu ziemas sezonai”, identifikācijas nr. PND 2013/5M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.
    Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās – iepirkuma Instrukcijas 1.3.1.p.
    Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.
   
3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 48.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Instrukcija pretendentiem, tehniskā specifikācija un pielikumi (ZIP, PDF, DOC)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2013.gada 18.februāra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, iestādes darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.


6.Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels tel.65307327, 26432521, e-pasts
janis.skutels@preili.lv
– iepirkuma administratīvos jautājumos  – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tel.65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.