Dienas centrā aktivitātes būs nodrošinātas ilgāku laiku

30.01.2013.

No Eiropas Sociālā fonda finansētajiem līdzekļiem Projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/077 „Dienas centra pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā” ietvaros aizvadītā gada septembrī dienas centrā darbu uzsāka terapeitiskā atbalsta grupas no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām, sniedzot kā garīgo, tā psiholoģisko atbalstu. Lai arī sākotnēji tika plānots, ka grupu darba ilgums būs pusgads, tas ir līdz šī gada februāra beigām, ņemot vērā mērķa grupas ieinteresētību un lieto atsaucību (katras grupas darbā iesaistījušās 24 personas, deviņas iesaistījušās pat abu grupu darbā), panākta vienošanās ar Nodarbinātības valsts aģentūru kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto sadarbības iestādi par minētās aktivitātes pagarināšanu līdz projekta beigām šī gada 30.jūnijā.

Jau ziņots, ka garīgā atbalsta grupu uzticēts vadīt Jurim Zarānam, bet psiholoģiskā atbalsta grupu vada Žanna Grundāne – Belova. Aizvadīto piecu mēnešu laikā grupu vadītāji ir veikuši lielu darbu, lai pamazām sasniegtu izvirzīto mērķi – veicināt izpratni par ilgtspējīgu pozitīvu pārmaiņu nepieciešamību dzīvē.

Garīgā atbalsta grupā norisinājušās gan diskusijas par eksistenciāliem jautājumiem – „Kas ir laiks un kādā veidā es to izmantoju? Vai es ticu Dievam un kādas ir mans domas par viņu? Kas ir uzticība? Kas ir par pamatu cilvēku savstarpējai neuzticībai un nodevībai?”, gan analizēts personu dienas plāns, brīvā laika pavadīšana un līdzcilvēku ietekme brīvā laika saturīgā pavadīšanā. Protams, nav izticis arī bez mājas darbiem, kas bijuši gan aicinājums mainīt ierastās svētku svinēšanas „tradīcijas”, gan iekšējo grūtību un kārdinājumu brīžos meklēt palīdzību lūgšanā.

Daudz vērtīgas informācijas ticis aplūkots arī psiholoģiskā atbalsta grupā. Tā, piemēram, sniegta informācija par atkarību un par lietošanas sekām, par ārstēšanās veidiem un nepieciešamību to darīt, par Minesotas programmu, par atveseļošanās periodiem, par pretestību ārstēšanai, par nolieguma veidiem un līdzatkarību. Tāpat tiek pastiprināti strādāts ar recidīva brīdinājuma pazīmēm un apmācīti cilvēki, kā tās pazīt un savlaicīgi ierobežot. Grupas vadītāja bija radusi iespēju pārējos grupas dalībniekus iepazīstināt ar vīrieti, kurš, mērķtiecīgi iesaistoties sākotnēji grupu darbā, pēcāk saņemot individuālo terapiju, pēc ilgstoša alkohola lietošanas perioda jau četrus gadus dzīvo „skaidrā”.

Kā minējuši grupu vadītāji, apmēram puse no grupā esošajiem cilvēkiem izrāda vēlmi atturēties no alkohola lietošanas visa grupas darba periodā, arī starp tikšanās reizēm, un ir ieinteresēti mājas uzdevumu veikšanā un rezultātu analizēšanā kopā ar speciālistu. Četri no grupas dalībniekiem ir pieņēmuši lēmumu uzsākt arī individuālu sadarbību ar psihologu savu problēmu risināšanā. Grupas dalībniekiem ir palielinājusies izpratne par atkarības slimības pazīmēm, sekām un palīdzības saņemšanas iespējām. Tāpēc ir lietderīgi turpināt grupas nodarbības ar mērķi dziļāk izprast tieksmes, to izpausmes un novēršanas veidus, lai saglabātu skaidrību un neatsāktu lietošanu, strādājot kā garīgā, tā psiholoģiska atbalsta grupās. Darbs grupā veicina iespēju gan saņemt atbalstu, gan arī dalīties ar konkrētu pieredzi, mainot uzvedību attiecībā uz atturēšanos no apreibinošu vielu lietošanas.

Ņemot vērā, ka saturīga laika pavadīšanai bez dalības atbalsta grupās ir nepieciešamas arī citas aktivitātes, panākta vienošanās pagarināt arī darba prasmju apguves – kokapstrādes un aušanas darbnīcu aktivitātes līdz projekta noslēgumam. Tā, kā novērots ikdienā, ir priecīga vēsts arī pārējām divām mērķa grupām – pirmspensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas ar lielu interesi nododas jaunu prasmju apguvē.

Ikviens, kurš vēlas iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs, aicināts apmeklēt Preiļu novada Sociālā dienesta Dienas centru, Aglonas ielā 1a, Preiļos.

Informāciju sagatavoja
Projekta vadītāja,
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.