Īsteno bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmu „Apdares darbu strādnieks”

30.01.2013.

Viens no lielākajiem mācību centriem SIA „Latgales mācību centrs” sadarbībā ar pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks” īsteno bezdarbnieku profesionālās tālākizglītības programmu „Būvdarbi” ar iegūstamo otro profesionālās kvalifikācijas līmeni „Apdares darbu strādnieks”. Uzņēmumā SIA „Preiļu saimnieks” deviņi cilvēki apgūst iekšdarbu veikšanas praktiskās mācības. Apmācības noslēgsies 5. februārī, tālāk būs jāapgūst prakse SIA „Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības daļā vai kādā citā pašu izvēlētā uzņēmumā.


Praktisko apmācību laikā SIA „Preiļu saimnieks” speciālistu vadībā programmas dalībnieki apgūst, kā pareizi sagatavot virsmu, uzklāt apmetumu un veidot sausā apmetuma sistēmas, krāsot dažādas virsmas un citas noderīgas prasmes. Strādājot grupās, tiek atsvaidzinātas prasmes pastāvīgi plānot un organizēt savu darbu, strādāt komandā un komunicēties ar kolēģiem. Tas viss noderēs atgriežoties vai uzsākot konkurēt darba tirgū. Kā pavēstīja SIA „Latgales mācību centrs” Preiļu nodaļas koordinatore Inga Proma, apdares darbu strādnieka programma ir pieprasīta, pat veidojas rinda.


Programmas dalībnieki sarunā viennozīmīgi atzīst, ka jaunas zināšanas un prasmes palielinās iespēju ātrāk atrast darbu. Kursanti atzinīgi vērtē apmācību procesu, kas dod iespēju apgūt ne tikai iekšdarbu teoriju, bet arī praktiskās nodarbības, jo, kā viņi secinājuši, tas ir darbs, ko pilnībā var apgūt tikai praktiski strādājot, un, jo lielāka darba pieredze, jo labāks šī amata lietpratējs.


Kā norāda SIA „Latgales mācību centrs” direktore Evija Rozenberga, šī nav pirmā reize, kad apdares darbu apmācība notiek sadarbojoties ar SIA „Preiļu saimnieks”. E. Rozenberga: „SIA „Latgales mācību centrs” pateicas uzņēmumam SIA „Preiļu saimnieks” par veiksmīgu sadarbību un ceram, ka labas sadarbības saites mums veidosies arī turpmāk.”


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) ietvaros īsteno vairākas bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas, tostarp projektu „Profesionālās tālākizglītības programmas īstenošana bezdarbniekiem”. Profesionālās tālākizglītības programmās var piedalīties cilvēki, kuri reģistrējušies NVA un kuriem piešķirts bezdarbnieka statuss. Mācību un prakses laikā bezdarbnieki saņem stipendiju 70 latu apmērā.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 30.01.2013.