Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma procedūru – atklāta konkursa izsludināšanu `Elektroenerģijas iepirkums Preiļu novada pašvaldības vajadzībām`

30.01.2013.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  PREIĻU NOVADA DOME, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma procedūras nosaukums: atklāts konkurss „Elektroenerģijas iepirkums Preiļu novada pašvaldības vajadzībām”.


3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: ” Elektroenerģijas iepirkums Preiļu novada pašvaldības vajadzībām”, saskaņā ar konkursa Nolikuma,  tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


4. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PND 2013/4AK


5. Atklāta konkursa Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā internetā www.preili.lv. (sadaļā „Iepirkumi”).
Ar Iepirkuma konkursa dokumentāciju (oriģinālā) var iepazīties uz vietas Preiļu novada domes 51.kabinetā darba dienās, iepriekš saskaņojot ar Iepirkuma procedūras kontaktpersonu Vladimiru Ivanovu, tālr. 65307322, 26458552 līdz Iepirkuma procedūras piedāvājumu atvēršanas dienai. Iepirkuma konkursa nolikuma kopiju var saņemt bez maksas 3 (trīs) darba dienu laikā (pēc savlaicīgi nosūtītā pieprasījuma Pasūtītāja kontaktpersonai).


Nolikums, Tehniskā specifikācija, pielikumi (ZIP, PDF, DOC, XLS)


6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2013.gada 07.marta plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.


7. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā) tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai nosūtot pa pastu.


8. Piedāvājumu atvēršana : 2013.gada 07.martā plkst.10.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada domē sēžu zālē 52.kab. (2.stāvā), saskaņā ar konkursa noteikumiem.


9. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
9.1. vispārējos iepirkuma procedūras (tai skaitā tehniskos) jautājumos: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts:
vladimirs.ivanovs@preili.lv;
9.2. administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.