Dakterei Martai Veitai piešķirts Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukums

24.01.2013.

24. janvāra Preiļu novada domes sēdē ar visu klātesošo deputātu balsojumu „par” tika pieņemts lēmums piešķirt dakterei Martai Veitai Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukumu. Augstais pašvaldības apbalvojums Martai Veitai piešķirts par mūža ieguldījumu medicīnā.


Domei adresētajā SIA „Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Jāņa Anspoka iesniegumā pausts atzinums, ka dakteres Veitas vārds nav jākomentē ne Preiļos, ne Latvijas internistu aprindās, par dakteri Veitu dziļā pateicībā un pietātē runā tūkstošiem izārstēto pacientu Preiļu rajonā.
Marta Veita Preiļu slimnīcā sāka strādāt 1964. gadā, uzreiz pēc medicīnas institūta beigšanas. No 1967. gada līdz 2000. gadam daktere vadīja Preiļu slimnīcas terapijas nodaļu, laika posmā no 2000. gada līdz 2009. gadam strādāja terapijas nodaļā par ārsti internisti, bet no 2009. gada Marta Veita vada savu ģimenes ārsta praksi un pieņem pacientus Preiļos.


Ass prāts, erudīcija, smalka inteliģence, spēja izvērtēt pacientu veselības problēmas kopumā – tās ir īpašības, kas liek kolēģiem parasti griezties pie savas Skolotājas Martas Veitas sarežģītas diagnostikas krustcelēs. Padoms vienmēr tiek saņemts. Martu Veitu raksturo enciklopēdiskas zināšanas medicīnā, literatūrā, politoloģijā un garīgās saskarsmes mākslā.


Martas Veitas kandidatūru apbalvojuma piešķiršanai izvirzīja SIA „Preiļu slimnīca” mediķu kolektīvs, dome bija saņēmusi arī vairāku Preiļu iedzīvotāju ierosinājumus.


Goda pilsoņa zelta nozīme ar pašvaldības simboliku – Preiļu novada ģerboņa attēlu – un Goda pilsoņa apliecība Martai Veitai tiks pasniegta Preiļu pilsētas 85. dzimšanas dienas pasākumā 9. februārī Preiļu Kultūras namā.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 24.01.2013.