29. janvārī, Rēzeknē piedāvājam Jums apmeklēt semināru par tēmu `Svarīgākais, kas mūs sagaida nodokļu likumdošanā no 2013. gada 1. janvāra`

29.01.2013.

2013. gada 29. janvārī, no 10.00- 14.30; Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknes Augstskolas Aktu zālē
CENA Ls 35,00 (iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze).
Lektore: Laima Ļitviņenko nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, darba pieredze VID un Finanšu ministrijā sniedzot konsultācijas nodokļu un grāmatvedības jautājumos.
Semināra programmā:
1. Galvenās izmaiņas likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” un deklarācijas aizpildīšanas kārtībā.
° Preču piegādei par atlīdzību un pakalpojuma sniegšanai par atlīdzību pielīdzināmie darījumi;
° Darījuma vietas noteikšana
 preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā vieta
 transportlīdzekļu nomas pakalpojumu sniegšanas vieta
° Darījuma brīža noteikšana;
° Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana pakalpojumiem;
° Nodokļa maksātāja reģistrācija VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā;
° Reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no VID PVN maksātāju reģistra;
° Priekšnodokļa atskaitīšana no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas un priekšnodokļa korekcija;
 priekšnodokļa atskaitīšana
 priekšnodokļa korekcija darījumos ar nekustamo īpašumu
 priekšnodokļa korekcija citos gadījumos
° Nodokļa taksācijas perioda noteikšana un jaunā nodokļa deklarācija;
° Termiņa noteikšana nodokļa iemaksai valsts budžetā un nodokļa norādīšanas brīdi PVN deklarācijā;
° Nodokļa rēķina saturs, nodokļa rēķina (arī elektroniskā formā) piesūtīšanas, izrakstīšanas un glabāšanas nosacījumi;
 nodokļa rēķina saturs, atsauces;
 nodokļa rēķina izrakstīšana (“pašaprēķins”);
 nodokļa rēķina izrakstīšanas nosacījumi;
 nodokļa rēķina nosūtīšana elektroniski;
 nodokļa rēķina glabāšana;
 citi pienākumi attiecībā uz nodokļa rēķiniem un darījumu uzskaiti.
° Īpašā nodokļa piemērošanas kārtība lietota nekustamā īpašuma piegādei un citām normām.
° Jaunā PVN likuma un vecā likuma par PVN atbilstības tabula
2. Galvenās izmaiņas likumā “Par sociālo valsts apdrošināšanu”
° Jauna Ziņu par darba ņēmējiem iesniegšanas kārtība;
° Līgums ar fizisku personu – vai 2013.gadā varēs slēgt uzņēmuma līgumu ar fizisku personu?
° VSAOI piemērošana avansiem;
° Precizēta darba ņēmēju ienākumu un obligāto iemaksu uzskaite;
° Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes 2013.gadā
3. Galvenās izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
° Grozījumi attiecībā uz akciju pirkuma brīdi;
° Gadījumi kad var nereģistrēt VID saimniecisko darbību;
° Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām;
° Saņemto un neatgriezto norēķinu naudas atlikumu aplikšana ar nodokli.
° Jauni noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību
4. Izmaiņas atbrīvojumu pieteikšanās kārtībā vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem.
5. Ierobežojumi skaidrās naudas darījumos. Jauni noteikumi.


6. Atbildes uz jautājumiem.


Semināra beigās saņemsiet apliecību par tēmas noklausīšanos!


Pieteikties semināram varat pa tālruni 28221993 vai šo e-pastu, norādot sekojošus datus:
Vārds, uzvārds:
Uzņēmums:
Faktiskā adrese:
Juridiskā adrese:
PVN reģ. nr.:
Telefons:
Fakss:


 

Pēdējās izmaiņas: 29.01.2013.