25. janvārī aktuāls grāmatvedības seminārs – JAUNA PROGRAMMA – jaunākie nodokļu likumu grozījumi un aktualitātes, kas stājās spēkā 2013. gadā

25.01.2013.

Būtiskākās izmaiņas normatīvajos aktos ietekmēs katru uzņēmumu, tāpēc ir svarīgi gūt informāciju par jaunākajiem likumu grozījumiem, tādējādi esot gataviem dažādām uzraugošo iestāžu pārbaudēm. Nodokļu izmaiņas skars ne tikai uzņēmumus, bet arī katru iedzīvotāju individuāli un, lai zinātu kā rīkoties konkrētā situācijā, tiks rīkots īpašs apvienotais seminārs, kur profesionāla lektore sniegs savu skaidrojumu un palīdzēs gūt atbildes un visiem neskaidrajiem apmeklētāju jautājumiem.


Latvijas Grāmatvedības klubs pārsūta informāciju par aktuālo apvienoto semināru – Jaunākie nodokļu likumu grozījumi un aktualitātes, kas stājās spēkā 2013. gadā (t.sk. jaunais PVN likums) + papildus informatīvais modulis “VISS PAR INVENTARIZĀCIJĀM”. Seminārs notiek jau š.g. 25. janvārī, lūdzam pieteikties savlaicīgi.Ar cieņu,
Liene Upeniece / Biznesa informācijas centrs


25. janvārī – JAUNA PROGRAMMA apvienotais seminārs – Jaunākie nodokļu likumu grozījumi un aktualitātes, kas stājās spēkā 2013. gadā (t.sk. jaunais PVN likums) + papildus informatīvais modulis “VISS PAR INVENTARIZĀCIJĀM”


2013. gada 25. janvārī, no 10.00 – 14.30; Rīga, Kr.Barona 34, BS Semināru centrs
CENA: tikai Ls 40,00 (PVN nav!) (iekļauti izdales materiāli un divas kafijas pauzes, pēc semināra tiek izsniegta apliecība)


Organizē: Nodokļu likumdošanas izglītības centrs
Lektore: Inga Pumpure, Finanšu konsultante grāmatvedības un nodokļu jomā, praktizējoša grāmatvede dažādu nozaru uzņēmumos. Finanšu konsultante ieguldījumu, uzkrājumu un dzīvības apdrošināšanas jomā. Grāmatvedības pasniedzēja Latvijas Biznesa koledžā, kā arī grāmatvedības kvalifikācijas celšanas kursu lektore dažādās mācību komercfirmās. Finanšu vadības maģistrs.


Semināra programmā:
Svarīgākais – kādas izmaiņas nodokļu likumdošanā no 2013. gada 1. janvāra


1. Svarīgākās izmaiņas likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” un deklarācijas aizpildīšanas kārtībā


    * Preču piegādei par atlīdzību un pakalpojuma sniegšanai par atlīdzību pielīdzināmie darījumi;
    * Darījuma vietas noteikšana
          – preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā vieta
          – transportlīdzekļu nomas pakalpojumu sniegšanas vieta
    * Darījuma brīža noteikšana;
    * Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana pakalpojumiem;
    * Nodokļa maksātāja reģistrācija VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā;
    * Priekšnodokļa atskaitīšana no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas un priekšnodokļa korekcija;
          – priekšnodokļa atskaitīšana
          – priekšnodokļa korekcija darījumos ar nekustamo īpašumu
          – citi gadījumi
    * Nodokļa taksācijas perioda noteikšana un jaunā nodokļa deklarācija;
    * Termiņa noteikšana nodokļa iemaksai valsts budžetā un nodokļa norādīšanas brīdi PVN deklarācijā;
    * Nodokļa rēķina saturs, nodokļa rēķina (arī elektroniskā formā) piesūtīšanas, izrakstīšanas un glabāšanas nosacījumi;
          – nodokļa rēķina saturs, atsauces;
          – nodokļa rēķina izrakstīšana (“pašaprēķins”);
          – nodokļa rēķina izrakstīšanas nosacījumi
          – citi gadījumi
    * Īpašā nodokļa piemērošanas kārtība lietota nekustamā īpašuma piegādei un citām normām.


2. Galvenās izmaiņas likumā “Par sociālo valsts apdrošināšanu”


    * Jauna ziņu par darba ņēmējiem iesniegšanas kārtība;
    * Līgums ar fizisku personu – vai 2013.gadā varēs slēgt uzņēmuma līgumu ar fizisku personu?
    * VSAOI piemērošana avansiem;
    * Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes 2013.gadā.


3. Galvenās izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”


    * Grozījumi attiecībā uz akciju pirkuma brīdi;
    * Gadījumi kad var nereģistrēt VID saimniecisko darbību;
    * Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām;
    * Jauni noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību.


4. Izmaiņas atbrīvojumu pieteikšanās kārtībā vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem.


5. Ierobežojumi skaidrās naudas darījumos. Jauni noteikumi.


6. Informatīvais modulis – VISS PAR INVENTARIZĀCIJĀM
Par aktuālākajiem jautājumiem, kas saistīti ar inventarizācijas veikšanas nepieciešamību pirms gada pārskata sastādīšanas, inventarizācijas rezultātu noformēšana un atspoguļošanā uzskaites reģistros.


* Normatīvo aktu prasības, kas nosaka inventarizācijas nepieciešamību;
* Inventarizācijas termiņi un norises;
* Atbildība par attiecīgo normatīvo aktu neievērošanu;
* Inventarizācijas sagatavošana un veikšana;
* Inventarizācijas rezultātu noformēšana;
* Prasības, kuram jābūt iekļautam iekšējos normatīvos aktos, kas reglamentē inventarizācijas veikšanu;
* Kas ir kopīgs un kas ir atšķirīgs veicot inventarizācijas;
* Ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācija (nemateriālie ilgtermiņa ieguldījumi, pamatlīdzekļu inventarizācijas);
* Krājumu inventarizācija;
* Norēķinu inventarizācija (norēķini ar debitoriem un kreditoriem);
* Naudas līdzekļu inventarizācija.


7. Atbildes uz jautājumiem, konsultāciju iespējas


BONUSI konsultatīvā semināra apmeklētājiem:
– Bezmaksas attālinātās konsultācijas nodokļu likumdošanas jautājumos līdz gada beigām – PAR BRĪVU!
– jebkura cita NLIC grāmatvedības / nodokļu semināra apmeklējums līdz 2013. gada beigām – 50% atlaide!


Pieteikties semināram varat pa tālruni 29948182 vai e-pastu: nodokli@hotline.lv , norādot sekojošus datus:
Vārds, uzvārds:
Uzņēmums:
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:


 

Pēdējās izmaiņas: 25.01.2013.