Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma procedūru – atklāta konkursa izsludināšanu – atklāts konkurss „Ceļu rekonstrukcija Aizkalnes, Preiļu un Pelēču pagastos, projekta `Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana II` ietvaros`

24.01.2013.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  PREIĻU NOVADA DOME, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma procedūras nosaukums: atklāts konkurss „Ceļu rekonstrukcija Aizkalnes, Preiļu un Pelēču pagastos, projekta „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana II” ietvaros”.


3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: ”Ceļu rekonstrukcija Aizkalnes, Preiļu un Pelēču pagastos, projekta „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana II” ietvaros”, saskaņā ar konkursa Nolikuma,  tai skaitā Tehniskās specifikācijas un tehnisko projektu prasībām.


4. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PND 2013/2AK


5. Atklāta konkursa Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā internetā www.preili.lv. (sadaļā „Iepirkumi”).
Ar Iepirkuma konkursa dokumentāciju (oriģinālā) var iepazīties uz vietas Preiļu novada domes 48.kabinetā darba dienās, iepriekš saskaņojot ar Iepirkuma procedūras kontaktpersonu Jāni Skutelu, tālr. 65307327, 26432521 līdz Iepirkuma procedūras piedāvājumu atvēršanas dienai. Iepirkuma konkursa nolikuma kopiju var saņemt bez maksas 3 (trīs) darba dienu laikā (pēc savlaicīgi nosūtītā pieprasījuma Pasūtītāja kontaktpersonai).


Tehniskā specifikācija, nolikums, pielikumi (ZIP, PDF, DOC, XLS)
Tehniskie pielikumi (ZIP, PDF, DOC, JPG, XLS)


Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem atklāta konkursa „Ceļu rekonstrukcija Aizkalnes, Preiļu un Pelēču pagastos, projekta „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana II” ietvaros” Nolikumā 


6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2013.gada 28.februāra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.


7. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā) tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai nosūtot pa pastu.


8. Piedāvājumu atvēršana : 2013.gada 28.februārī plkst.10.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada domē sēžu zālē 52.kab. (2.stāvā), saskaņā ar konkursa noteikumiem.


9. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
9.1. Tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521 , e-pasts:
janis.skutels@preili.lv ;
9.2. administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.